Το θέμα των Κυριακών στην Ομοσπονδία ΕΣ Αττικής, όμορων νομών και νήσων Αιγαίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου σύσκεψη των Προέδρων των

Εμπορικών Συλλόγων της περιοχής ευθύνης της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων

Αττικής, Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου, με θέμα το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

των καταστημάτων τις Κυριακές.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η πρακτική, η οποία θα ακολουθηθεί από τους

Εμπορικούς Συλλόγους ,για την εναρμόνιση των προτάσεων τους κατά τις συζητήσεις με

τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την λήψη των υποχρεωτικά προβλεπομένων

αποφάσεων τους στο ανωτέρω θέμα.

Ειδικότερα αποφασίστηκε, να μην ζητηθεί η καθιέρωση επιπλέον Κυριακών που τα

καταστήματα θα παραμένουν ανοικτά, πέραν των 7 προβλεπομένων από το νόμο, ήτοι την

πρώτη Κυριακή των τεσσάρων εκπτωτικών περιόδων, τις δύο προ των Χριστουγέννων

Κυριακές και την Κυριακή των Βαϊων.

Επίσης για τα τουριστικά νησιά του Αιγαίου, αποφασίστηκε να ζητηθεί η διατήρηση

της μέχρι σήμερα ισχύουσας απόφασης και να επιτρέπεται η λειτουργία των

καταστημάτων των ανωτέρω περιοχών όλες τις Κυριακές κατά τη θερινή περίοδο από 1η

Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου.