Η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Αυτοδιοίκησης

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, η πορεία της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τέλος Αυγούστου, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή, έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους Φορείς το71% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε ότι αφορά τις τελικές πληρωμές, αυτές το μήνα Αύγουστο ανήλθαν στα 566 εκατ. ευρώ, με το μέχρι σήμερα συνολικό ύψος τους, να ανέρχεται περίπου στα 4,3 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Έχει αποδεσμευθεί από τους φορείς, συνεπώς, το 53% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ

– Ικανοποιητικές οι “επιδόσεις” των Περιφερειών

– 7 Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε καμία αποπληρωμή οφειλών τους

– 27 Δήμοι “υπερκάλυψαν” το ποσό χρηματοδότησής τους

–  “Συνεπές” στις υποχρεώσεις του το ΥΠ.ΕΣ.

– 133 εκ. ευρώ στα “αζήτητα”

Σύμφωνα με τους Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, η πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως εξής:

– Μέχρι και την 31.08.13 το ποσό που έχει δοθεί σε Δήμους, Περιφέρειες και Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται σε 736,78 εκ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις τα 379,27 εκ. ευρώ έχουν διοχετευθεί στη Αγορά – μέσω της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Σε 41 Δήμους δόθηκε το ποσό των 255,30 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 126,39 εκ. ευρώ.

– Σε 99 Δήμους δόθηκε το ποσό των 194,83 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 133,14 εκ. ευρώ.

– Σε 27 Δήμους δόθηκε το ποσό των 58,92 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 62,35 εκ. ευρώ.

– Σε 7 Δήμους δόθηκε το ποσό των 13,86 εκ. ευρώ, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε καμία πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Στις 13 Περιφέρειες δόθηκε το ποσό των 51,10 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί οφειλές, ύψους 43,55 εκ. ευρώ.

– Στο Υπουργείο Εσωτερικών δόθηκε το ποσό των 14,56 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί οφειλές, ύψους 13,50 εκ. ευρώ.

– Τέλος, για λοιπές οφειλές Ο.Τ.Α. δόθηκε το ποσό των 133 εκ. ευρώ, χωρίς να έχει “προχωρήσει” καμία πληρωμή!

από http://www.epoli.gr