Ο μικρός Ε. η Eισαγγελία ανηλίκων και «Το χαμόγελο του Παιδιού»

Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα ανήλικο αγόρι βρίσκεται αντιμέτωπο με την αδυναμία της Πολιτείας να βρει λύσεις για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ο μικρός Ε. κρίθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχτηκε αίτημα για τη φιλοξενία του παιδιού σε συγκεκριμένο Σπίτι του Συλλόγου. Αίτημα στο οποίο δεν ανταποκρίθηκε θετικά, αφενός λόγω έλλειψης χώρου στο εν λόγω Σπίτι, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι είχε ήδη υπερκαλύψει την δυναμικότητα του και αφετέρου, λόγω της αδυναμίας να προσφέρει στον ανήλικο την εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση  που το παιδί είχε ανάγκη.

Ο ανήλικος  βρήκε στέγη σε κρατικό χώρο φιλοξενίας, αρκετά όμως μακριά από το ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον, γεγονός που δυσχέραινε την μεταξύ τους επικοινωνία.

Η δυσκολία αυτή οδήγησε την αρμόδια Εισαγγελία στο να μας εκφράσει  εκ νέου αίτημα για τη φιλοξενία του Ε.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία ακόμα φορά με συνέπεια, σαφήνεια και υπευθυνότητα παράθεσε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε  να ανταποκριθεί θετικά.

Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην αρμόδια Εισαγγελέα Ανηλίκων, στόχος των Σπιτιών που λειτουργεί ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», είναι να ανταποκρίνονται με απόλυτη υπευθυνότητα στις ανάγκες κάθε παιδιού, να προσφέρουν χώρους ασφαλούς διαμονής και φροντίδας καθώς και ενός οικογενειακού  περιβάλλοντος, στο οποίο όλα τα παιδιά θα απολαμβάνουν τα απαραίτητα για την υγιή σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους, και δεν περιορίζονται  στα πλαίσια που θέτουν συχνά οι κρατικοί φορείς και αφορούν στην κάλυψη μόνο των βασικών βιοποριστικών αναγκών των παιδιών.

Ως εκ τούτου, η ανάληψη της φροντίδας ενός ακόμα παιδιού με συγκεκριμένες ειδικές θεραπευτικές ανάγκες  θα είχε μόνο αρνητικές συνέπειες, τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τη λειτουργία του Σπιτιού και τη διαβίωση των υπολοίπων παιδιών που διαμένουν σε αυτό.

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες και ατελέσφορες προσπάθειες και επικοινωνίες μας με την αρμόδια Εισαγγελέα Ανηλίκων, δεν κατέστησαν κατανοητοί οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αρνητική απάντηση αναφορικά με την  ανάληψη της φροντίδας του συγκεκριμένου παιδιού, με αποτέλεσμα με σχετική δικαστική απόφαση να ανατεθεί στον Οργανισμό μας η επιμέλεια του και να επιβληθεί η φιλοξενία του, μολονότι και εγγράφως έχουν εκφραστεί οι προβληματισμοί μας αναφορικά με αυτή.

«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» μέσα στη 17χρονη δράση του και μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, έχει δεχθεί χιλιάδες αιτήματα που αφορούσαν τη φιλοξενία περισσότερων από 1880 παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης, που οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Στα 11 σπίτια μας, έχουν συνολικά, μέχρι σήμερα, βρει μία πραγματική οικογένεια 586 παιδιά, ενώ κατά καιρούς η έλλειψη χώρου ή/και η έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών, μας έχουν οδηγήσει στο να μην ανταποκριθούμε θετικά σε αιτήματα φιλοξενίας για περισσότερα από 1295 παιδιά καθώς, συνήθως, τα Σπίτια του Συλλόγου φιλοξενούν αρκετά μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από αυτόν που προβλέπεται.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως Σύλλογος που προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών, έχει επανειλημμένες φορές ενημερώσει με επιστολές και υπομνήματα του τα Αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τους προβληματισμούς τους για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της παιδικής προστασίας καθώς και για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις στο χώρο της υποστήριξης παιδιών με ειδικές ψυχο-κοινωνικές ανάγκες μεταξύ των οποίων παιδιά με ψυχικές διαταραχές – διαταραχές συμπεριφοράς κ.α.

«Το χαμόγελο του Παιδιού»