Καθυστέρηση από την κυβέρνηση στην αξιοποίηση κονδυλίων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που δίνει η Κομισιόν με απάντησή της στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, για την μέχρι σήμερα απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που προορίζονται για την προστασία των δασών και ειδικότερα για το πρόγραμμα πρόληψης πυρκαγιών.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, επεσήμαινε μεταξύ άλλων, την επιδείνωση από την οικονομική κρίση, των ήδη αυξημένων προβλημάτων του τομέα της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα, και ζητούσε να πληροφορηθεί την μέχρι σήμερα πορεία απορρόφησης των κονδυλίων δασοπροστασίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Μέτρο 2.2.6 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και ανάληψη προληπτικών δράσεων», για το οποίο, σύμφωνα με το ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπεται δημόσια δαπάνη 91.002.587 ευρώ.

Από την απάντηση του ευρωπαίου Επίτροπου Dacian Ciolos προκύπτει ότι η συνολική απορρόφηση του μέτρου είναι πολύ χαμηλή, αφού όπως σημειώνει, «Πληρωμές ύψους 138.720 ευρώ έχουν ζητηθεί έως σήμερα από την ενδεικτική κατανομή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέτρο 2.2.6 (Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και ανάληψη προληπτικών δράσεων), που ανέρχεται σε 69.654.961 ευρώ». Από την απάντησή του μάλιστα, προκύπτει ότι από τις 3 επιμέρους δράσεις που απαρτίζουν το εν λόγω μέτρο, ο τομέας της πρόληψης δασικών πυρκαγιών, προϋπολογισμού 40,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει τεράστια καθυστέρηση αφού βρίσκεται ακόμη στο εξαιρειτκά πρώιμο στάδιο της επιλογής προσφορών.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωπαίος Επίτροπος στην απάντησή του αναφέρει:

«Πληρωμές ύψους 138.720 ευρώ έχουν ζητηθεί έως σήμερα από την ενδεικτική κατανομή του ΕΓΤΑΑ για το μέτρο 2.2.6 (Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και ανάληψη προληπτικών δράσεων), που ανέρχεται σε 69.654.961 ευρώ. 

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις τρεις δράσεις του μέτρου αυτού άνοιξαν το 2011 και έκλεισαν στις 14 Οκτωβρίου 2011. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν πλήρως τη χρηματοδοτική κατανομή για το συγκεκριμένο μέτρο. Η διαδικασία επιλογής είναι ακόμη σε εξέλιξη όσον αφορά τη δράση 1 «προληπτικές δράσεις» του μέτρου, ενώ έχει ολοκληρωθεί για τις δράσεις 2 «αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα» και 3 «δράσεις αναδάσωσης». Για τα περισσότερα σχέδια που εμπίπτουν στις δράσεις 2 και 3 έχουν ήδη συναφθεί οι σχετικές συμβάσεις, ενώ ορισμένα βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα από τη διαχειριστική αρχή του ελληνικού ΠΑΑ».