ΛΑΡΚΟ, σεισμοί και Αναπτυξιακές στο Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδρίασε στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, όπου ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ και την κατάσταση μετά τους σεισμούς στην Αμφίκλεια, ενώ παράλληλα ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχώρισε η ενημέρωση και συζήτηση για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας 

Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στην οποία, πριν την ημερήσια διάταξη, έγινε ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη και συζήτηση για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Στερεά Ελλάδα και την Αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε :

–          Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια, με αφορμή τους πρόσφατους σεισμούς, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και υπηρεσιών του ΟΑΣΠ και ΥΑΣ. Διαπιστώθηκε ο μέχρι τώρα συντονισμός των ενεργειών και η καλή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των κεντρικών δομών, με αποτέλεσμα να έχει ολοκληρωθεί η δευτεροβάθμια καταγραφή των ζημιών και έχει ήδη εκδοθεί το ΦΕΚ που αφορά τις αποζημιώσεις.

–          Σε συνάντηση που έγινε στη ΛΑΡΚΟ με τα Σωματεία της Εταιρείας και τα Εργατικά Κέντρα, όπου ο Περιφερειάρχης επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Παράλληλα επεσήμανε πως ο μόνος τρόπος παρέμβασης στις εξελίξεις είναι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και η διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων, με την προφανή στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν η εγγραφή της Περιφέρειας στη «Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)» και στη «Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER)». Πρόκειται για δυο μεγάλα δίκτυα που αφορούν δεκάδες Περιφέρειες και διαπεριφερειακές οργανώσεις, με στόχο την ανάδειξη κοινών προβληματισμών, την επεξεργασία περιφερειακών θεμάτων, τη συνεργασία και την προώθηση των περιφερειακών συμφερόντων στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της μελέτης για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας, για το οποίο ο Περιφερειάρχης επεσήμανε :

«Σήμερα γίνεται ενημέρωση, στην οποία για πρώτη φορά έχουμε πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ιδίως σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων και παραγωγής έργου. Ακόμα διερευνήθηκε και αναλύθηκε εξαντλητικά το θεσμικό πλαίσιο βάσει του Καλλικράτη, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των Εταιρειών, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και προτάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Έτσι, με τεκμηρίωση και πλήρη στοιχεία, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερώνεται ανοιχτά και με σαφήνεια για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, καθώς και τον τρόπο που αυτές αφενός μεν να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις του Καλλικράτη, και αφετέρου να αποτελέσουν ένα πραγματικό και ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στη σημερινή μας συζήτηση, στην ουσία δίνεται απάντηση στο βασικό ερώτημα για το πόσες εταιρείες της Περιφέρειας μπορούν να λειτουργούν νόμιμα. Η απάντηση, παρά τις ασάφειες του θεσμικού πλαισίου, είναι ξεκάθαρη : οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας λειτουργούν νόμιμα. Οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονται σημαντικά προγράμματα, όπως το LEADER, συμμετέχουν στα ΤΟΠΣΑ και προφανώς θα παράξουν έσοδα. Πρόθεσή μας είναι, με βάση το νομικό πλαίσιο, την οικονομική θέση και τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει, να συνεχίσει η λειτουργία και των τριών εταιρειών»

 

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας  ΑΘ. Χειμάρα 

Α. Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ

 1. Παραλάβαμε Απρίλη του 2003 ζημιογόνα και με χρέη εταιρεία ( 70.000 Ευρώ ) , την αναδιοργανώσαμε και την καταστήσαμε κερδοφόρα μέχρι και το 2010 που σας την παραδώσαμε  ( 8 χρόνια ) .
 1. Επιτελέσαμε έργο αναμφισβήτητης μεγάλης αξίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Εκπονήσαμε μελέτες με μικρές αμοιβές για έργα Νομαρχιών και Δήμων και τα εντάξαμε στο Γ΄Κ.Π.Σ.
 • Για τις μελέτες και τα διάφορα προγράμματα εργάστηκαν αρκετοί νέοι άνθρωποι .
 • Το μεγαλύτερο έργο σήμερα ( LEADER ) είναι δική μας προίκα.
 1. Εξοπλίσαμε την εταιρεία με σύγχρονο υλικό, που κι εσείς σήμερα αυτό και μόνο αυτό χρησιμοποιείται, μην έχοντας τη δυνατότητα να το εκσυγχρονίσετε.
 1. Απασχολήσαμε και εξειδικεύσαμε επιστημονικό προσωπικό από το νομό μας, το οποίο και εσείς σήμερα χρησιμοποιείται και προβλέψαμε να καλύπτονται σχεδόν όλα τα λειτουργικά της έξοδα και η μισθοδοσία των υπαλλήλων, που προσλάβαμε με διαφανείς διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για τουλάχιστον μέχρι το 2014. 
 1. Η Φθιωτική Αναπτυξιακή επί θητείας μας, πέραν από τον ετήσιο έλεγχο των ορκωτών, πέρασε από εξονυχιστικούς ελέγχους από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, που επόπτευαν τα Προγράμματα, που υλοποιούσαμε και διαπιστώθηκε, ότι όχι μόνο λειτουργεί με τις πλέον άψογες διαδικασίες,
 • Αλλά και ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες αντίστοιχες εταιρείες ( βλέπε πόρισμα ορκωτών ) .
 • Ήμασταν επίσης η μόνη Αναπτυξιακή της Περιφέρειας, που ελέγχθηκε το 2009, από τον ανώτατο φορέα ελέγχου. Την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ( ΕΔΕΛ ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και διαπιστώθηκε, ότι τηρούνται απόλυτα όλες οι νόμιμες και απαραίτητες διαδικασίες.
 1. Το μόνο αρνητικό σημείο, που οφείλεται στην προηγούμενη από εμάς διοίκηση, είναι η διαθέση του μετοχικού της κεφαλαίου, για  να καλύψουμε ( 2010 , μέσω δικαστικής απόφασης ) τα χρέη της Κοινοπραξίας με την ΟΙΤΗ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ για το ΚΥΕ ( 147.000 ευρώ ) , γεγονός που μας ανάγκασε να αφήσουμε ένα υπόλοιπο χρέος 43.000 ευρώ, αφού πληρώσαμε συνολικά χρέη του παρελθόντος 217.000 ευρώ.
 1. Σήμερα παρά τις όποιες προσπάθειες, που μπορεί να καταβάλατε, « καταφέρατε » αντί να καλύψετε το εν λόγω μικρό χρέος, όπως εμείς κάναμε στο παρελθόν, να το πολλαπλασιάσετε και να το φθάσετε, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας στις 230.000 ευρώ.
 • Ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιστολές και εξώδικα για αυτά τα χρέη.
 1. Ερμηνεύοντας τις παρατηρήσεις των ορκωτών επί του πρόσφατου ισολογισμού, διαπιστώνουμε ότι είναι κατά βάση « εικονικός » και στηρίζεται σε αμφισβητούμενα στοιχεία και προβλέψεις .
 • Αυτό εξάλλου αναφέρει και η μελέτη της εταιρείας, που ανέλαβε την αξιολόγηση των αναπτυξιακών της Περιφέρειας.
 1. Δεν έχετε καταφέρει εδώ και ένα και επιπλέον χρόνο να ολοκληρώσετε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της που μάλλον σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για κάλυψη των οφειλών και λειτουργικών εξόδων της,  χωρίς να έχετε διασφαλίσει τη νομιμότητα αυτής της ενέργειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κύριε Περιφερειάρχη είστε ενήμερος για όλα αυτά;

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Πως σκοπεύετε να καλύψετε τα χρέη της εταιρείας, αφού τα προγράμματα που υλοποιείτε ( LEADER , ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ)  , καλύπτουν τις δαπάνες υλοποίησης τους και δεν αναφέρουν κέρδη για την κάλυψη των οφειλών.
 • Έχετε συγκεκριμένη πρόταση ή θα περιμένετε κάθε φορά, να αναθέτει η Περιφέρεια μελέτες ( ήδη έχετε δύο με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με ΦΠΑ ) , τις οποίες με το υφιστάμενο προσωπικό δεν μπορείτε να υλοποιήσετε;

2. Έχετε επεξεργαστεί και σχεδιάσει την πολιτική της εταιρείας, για το επόμενο διάστημα και για τη νέα προγραμματική περίοδο και ποιες ενέργειες σκοπεύετε να υλοποιήσετε , για να αναπτύξετε και να διευρύνετε τις δραστηριότητές της.

 • Πως προετοιμάζετε την εταιρεία, για τα νέα δεδομένα, αφού τα ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ ολοκληρώνονται στις 30/06/2014 και το  LEADER στις 31/12/2015.
 • Αν βεβαίως είστε εσείς μέχρι τότε ;

3. Με ποιο προσωπικό θα καλύψετε τις νέες ανάγκες της, αφού το υπάρχον είναι ορισμένου χρόνου και θα αποχωρήσει;

 • Τα δύο διευθυντικά στελέχη αορίστου χρόνου έχουν παραιτηθεί και οι προσλήψεις πλέον είναι σχεδόν , αδύνατες και εξαιρετικά χρονοβόρες.
 • Πως θα καλύψετε τα κενά ;

4. Πως λειτουργεί σήμερα η εταιρεία και πως διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες της χωρίς τους δύο βασικούς Δ/ντές της;

 • Αν κρίνω από το παρελθόν, ο κ. Παφίλης προσέφερε πολλά! Τώρα;

5. Αποκτήσατε, και ορθώς πράξατε, διαχειριστική επάρκεια βασισμένη στον εξοπλισμό και στο προσωπικό που εμείς παραδώσαμε.

 • Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε και να υλοποιείτε έργα, αφού έχουν ανατραπεί οι αρχικές προϋποθέσεις που διέθετε η εταρεία;
 • Έχετε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για αυτό; ( Διαχειριστική Αρχή ) .

6. Πως σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το νέο μετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας;

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Άμεση διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τη διάρκεια της   θητείας σας και μέχρι σήμερα.
 • Να κληθούν στον έλεγχο και οι δύο αποχωρήσαντες Δ/ντές για τη Φθιωτική Αναπτυξιακή.

2. Άμεση διενέργεια ελέγχου των προσλήψεων – συμβάσεων

προσωπικού και αναθέσεων για τα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ από το νομικό τμήμα της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές ( Υπουργείου και Περιφέρειας ) .

 • Παρόμοιος έλεγχος να γίνει και στις άλλες δύο Αναπτυξιακές.

Β. Σχετικά με τις 3 Αναπτυξιακές της ΠΕΣΕ  ( Έκθεση Εταιρείας ) 

 1. Οι τρεις ενεργές Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ( Α.Ε.Ε ) της Περιφέρειας παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις κατά τόπους περιοχές.
 • είναι σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και επιτελούν με επιτυχία το ρόλο τους, από ότι γνωρίζω !
 1. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία μέχρι 31/12/2012, εκτός εξαιρέσεων , δεν είναι ζημιογόνες, οπότε δεν τίθεται θέμα εκκαθάρισης ή παύσης της λειτουργίας τους.
 1. Το διάστημα από 1/1/2012 και μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι δεν αξιοποιήθηκαν όσο έπρεπε και μπορούσαν , από της Περιφέρεια,
 • τόσο στην υποστήριξη των αναπτυξιακών των στόχων, όσο και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων .

Τώρα σε ότι αφορά την εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη σχετικά με τις αναπτυξιακές της Περιφέρειας, καταλήγει σε 4   προτάσεις εταιρείας:

α) Να παραχωρηθεί μέρος των μετοχών της Περιφέρειας σε άλλους μετόχους στις δυο αναπτυξιακές ώστε να μην κατέχει άνω του 50% , στη συνέχεια αυτές να συγχωνευθούν και να παραμείνει η Τρίτη ως αναπτυξιακή της Περιφέρειας ( ποια ; ) .

(Όμως είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρότασης  λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. – προγραμμάτων που υλοποιούν έως 31/12/2015 ή μήπως κάνω λάθος; )

β) Να παραχωρηθεί μέρος των μετοχών της Περιφέρειας σε άλλους μετόχους και στις τρεις  Αναπτυξιακές, ώστε να μην κατέχει άνω του 50% σε καμία και στη συνέχεια να συστήσει νέα.  ( Άσκοπο και θα δημιουργήσει νέο κόστος λειτουργίας αλλά και ανταγωνισμό μεταξύ τους. )

γ) Να συγχωνευθούν και να απορροφηθούν οι τρεις σε μία. ( είναι το θετικότερο αλλά είναι αδύνατο ) .

δ) Παραμονή και των τριών ως έχουν . ( Η πιο λογική και υλοποιήσιμη πρόταση μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα προγράμματα που υλοποιούν ) και μετά συγχώνευση σε μία !

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Να εφαρμοστεί προς το παρόν η δ) λύση , που δεν δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται;
 1. Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της και όχι μόνο στη διατύπωση απόψεων σε διαδικασίες διαβούλευσης.
 1. Να παρέχουν επ΄αμοιβή υπηρεσίες υποστήριξης στην Περιφέρεια και να αποτελέσουν ουσιαστικά τον Αναπτυξιακό Σύμβουλό της.
 • Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα σε άλλες Περιφέρειες     ( Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη κ.λ.π )
 1. Να διενεργείται ετήσιος έλεγχος από νομικούς και λογιστές που θα ορίσουν οι παρατάξεις του Περιφερειακού συμβουλίου και στις τρεις Αναπτυξιακές , προκειμένου να διασφαλίζεται στο έπαρκον η σωστή λειτουργία τους και να έχουμε έγκυρη εικόνα για αυτές.

 

Παρεμβάσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ απο τους Π.Σ. Αναστάσιο Χρονά, Σοφία (Ιωάννα) Ντούρου και Γιώργο Γκικόπουλο:

Στα πλαίσια των σημαντικών πολιτικών εξελίξεων που συντελούνται είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε : 

Α. Συνεχίζεται με ένταση η αποπροσανατολιστική για το λαό συζήτηση για ενδεχόμενο νέο δάνειο ή ενδεχόμενο νέο «κούρεμα», στο πλαίσιο της διαχείρισης του κρατικού χρέους της Ελλάδας.

Και οι δύο απαντήσεις σ’ αυτό το δίλημμα οδηγούν σε κλιμάκωση των αντιλαϊκών μέτρων.

Η αντιπαράθεση γύρω από αυτό το ζήτημα, που γίνεται μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου και ιμπεριαλιστικών κέντρων, αφορά τα δικά τους συμφέροντα για το ποιος θα βγει πιο κερδισμένος από την κρίση.

Ο λαός να απορρίψει όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και να γυρίσει την πλάτη στα πολιτικά κόμματα που τον καλούν να στρατευθεί με τη μία ή την άλλη επιλογή του κεφαλαίου.                               

Β. Οι διαβεβαιώσεις Σαμαρά – Βενιζέλου ότι θα προστατευτούν οι φτωχοί και οι αδύναμοι προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού και να κρύψουν ότι η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για να βγουν στο σφυρί τα σπίτια λαϊκών οικογενειών που δεν μπορούν, εξαιτίας της ανεργίας και της ανέχειας, να αποπληρώσουν τα δάνεια στις τράπεζες.

Οι διαβεβαιώσεις τους έχουν τόση αξία όση είχαν και αντίστοιχες προηγούμενες, όπως για το χαράτσι στη ΔΕΗ.

Πρέπει να σημάνει συναγερμός.

Το ΚΚΕ θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για να προστατευθούν τα λαϊκά σπίτια.

Η οργανωμένη λαϊκή δράση, μέσα από τα ταξικά σωματεία και τις λαϊκές επιτροπές, μπορεί να εμποδίσει τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς και να διεκδικήσει μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ.

Γ. Πρέπει να καταδικάσουμε την εξωτερική επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας και των άλλων κρατών της περιοχής. Να καταδικάσουμε την προετοιμασία νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου και να καλέσουμε το λαό μας να απαιτήσει από την κυβέρνηση καμιά εμπλοκή της χώρας στους δολοφονικούς αυτούς σχεδιασμούς

Ο ελληνικός λαός πρέπει να προβληματιστεί και να απορρίψει τη γνωστή επικίνδυνη τακτική των ιμπεριαλιστών, που οργανώνουν και αξιοποιούν προπαγανδιστική και παραπλανητική καμπάνια ενοχοποίησης της συριακής κυβέρνησης για τη χρήση χημικών όπλων, προκειμένου να δικαιολογήσουν στρατιωτική επίθεση κατά της Συρίας.

Στην καμπάνια αυτή, και χωρίς αποδείξεις, πρωτοστατούν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, δηλαδή, οι δυνάμεις που επεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας στο πλευρό των ενόπλων αντικαθεστωτικών, των κάθε λογής μισθοφόρων, τους οποίους τροφοδοτούν με οπλισμό για να προωθήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια στην περιοχή.

Ο λαός θυμάται καλά ότι ίδια ή παρόμοια ιμπεριαλιστικά προσχήματα χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν οι πόλεμοι κατά της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν και της Λιβύης.

 

Για τις εξελίξεις γύρω από την  ΛΑΡΚΟ.

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ που διαθέτουν επαρκή αγωνιστική εμπειρία δεν μπορεί σήμερα να ξαναεμπιστευθούν τις πολιτικές δυνάμεις της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ, που με την συγκεκριμένη πολιτική τους ο καθένας ξεχωριστά και σήμερα από κοινού μας οδήγησαν εδώ.

Θυμηθείτε, την λογική της ιδιωτικοποίησης την πρόβαλλαν – χρόνια τώρα -σαν λύση για την ΛΑΡΚΟ, όταν η Ε.Ε μιλούσε για την ανάγκη ανόδου της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Την επανέφεραν αποφασιστικότερα στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης με στόχο να την παραδώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο και τους σχεδιασμούς του, αντιμετωπίζοντας τάχα το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία της Χώρας μας.

Σε όλο αυτό το διάστημα, Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ, δούλεψαν, κάτω από την συγκεκριμένη καθοδήγηση της Ε.Ε,  με συνέπεια,  για την απαξίωση της, καθυστερώντας την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό της, αδιαφορώντας για την πολύπλευρη αξιοποίηση της παραγωγής της και φυσικά για την καθετοποίηση της.. Φρόντιζαν, όμως, για την διάσπαση – σαλαμοποίηση των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ,  για την μείωση του προσωπικού της και την εντατικοποίηση της εργασίας πέρα από κάθε μέτρο υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, για την αντικατάσταση σημαντικού ποσοστού του από φτηνούς και με περιορισμένα δικαιώματα εργάτες των εργολαβιών, προκειμένου να διευκολύνουν τον καινούργιο αγοραστή.

Λέμε ξεκάθαρα πως όλα αυτά δεν αποτελούσαν, λάθη ή συνέπειες λαθεμένης επιλογής στελεχών. Ήταν επιδιώξεις της πλουτοκρατίας που η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ προώθησαν με εξαιρετική συνέπεια, φτάνοντας στον στόχο της ιδιωτικοποίησης, που φαίνεται πως αποφάσισαν να προωθηθεί με την διαδικασία της « εκκαθάρισης εν λειτουργία » και με πρώτο μέτρο τις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων.

Αυτή την πορεία στήριξαν και ενίσχυσαν φυσικά οι βουλευτές και άλλοι παράγοντες αυτών των κομμάτων, αλλά και τα συνδικαλιστικά τους στελέχη, που, πέρα από μικροδιαφωνίες σε δευτερεύοντα θέματα, πάντα δικαιολογούσαν τις εξελίξεις και καλλιεργούσαν αυταπάτες γύρω από την κατάληξη τους.

Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τον αντεργατικό τους ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα πλάι στο κόμμα που τους εξέθρεψε.

Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε σε λογικές που εκφράζουν την δυνατότητα να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην ΛΑΡΚΟ ακόμη καιμετά την ιδιωτικοποίηση.

Σε λογικές που προβάλλει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλοι διαχειριστές του εκμεταλλευτικού μας συστήματος, που ενώ αναθεματίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις εκθειάζουν και αποδέχονται την πολιτική της Ε.Ε, που την αφήνουν στο απυρόβλητο..

Πρόκειται για αυτούς που σε προηγούμενη ημερίδα για την ΛΑΡΚΟ το 2012 θριαμβολογούσαν για τον διαχωρισμό του ζητήματος της υπεράσπισης των θέσεων εργασίας από την πορεία της ιδιωτικοποίησης..

Τους λέμε ξεκάθαρα πως κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να εγγυηθεί αξιόπιστα κάτι τέτοιο, αφού πάνω και πριν από όλα βάζει την κερδοφορία του κεφαλαίου, όταν ήδη η Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ πιέζουν για απελευθέρωση των απολύσεων. Πως καμιά διαπραγμάτευση με την άρχουσα τάξη δεν γίνεται ισότιμα, όσο κρατάει τα μέσα παραγωγής, την εξουσία και τους μηχανισμούς της.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι,

Σε αυτές τις συνθήκες, συνταιριάξτε τα βήματα σας με το ΠΑΜΕ και το  Κ.Κ.Ε, που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων της εργατικής τάξης και ενεργά παρόντες στις εξελίξεις της ΛΑΡΚΟ, αποδεχόμενοι πως :

 • Ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις δεν έχουν καμιά αξία, όσο προβάλλεται η ιδιωτικοποίηση σαν δεδομένη.
 • Μπροστά μας ανοίγεται ο δρόμος του αγώνα , που μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τον συντονισμό μας με άλλες δημόσιου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται. Αυτονόητος ο συντονισμός μας με τους κατοίκους της γύρω περιοχής που χωρίς την ΛΑΡΚΟ θα μαραζώσει.
 • Να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, σε όποια μορφή και αν προωθηθεί.
 • Να σταματήσει ο τεμαχισμός και η διαδικασία εκκαθάρισης  της ΛΑΡΚΟ.
 • Να μη γίνει καμιά περικοπή αποδοχών στους εργαζόμενους.  Να μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες.
 • Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα συντήρησης, εκσυγχρονισμού και καθετοποίησης της παραγωγής της επιχείρησης, που θα πρέπει να παραμείνει ζωντανή και σε αποκλειστικά δημόσιο έλεγχο, στην προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, αντιμονοπωλιακής βάσης, στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης 
 • του κοινωνικοποιημένου ορυκτού πλούτου της χώρας κόντρα στην ΕΕ και τις κατευθύνσεις της. Κόντρα στις εντολές του ΔΝΤ.

Απομονώστε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και κάθε φασιστική αντίληψη που αποτελεί στήριγμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, χρησιμοποιώντας σαν όπλα την τρομοκράτηση του λαού και τον κάθε είδους ρατσισμό. Είναι αυτοί που διαφημίζουν θέσεις εργασίας για μεροκάματο ευρώ..

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ.

Με αφορμή τον σεισμό που έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίκλειας και τις επακόλουθες μετασεισμικές δονήσεις, η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σημειώνει :

 • Συμπαραστεκόμαστε στους κατοίκους της περιοχής, που ζουν με το άγχος των μετασεισμών και καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια της Στερεάς να πάρουν κάθε δυνατό μέτρο ώστε οι κάτοικοι να νοιώσουν ασφαλείς.
 • Ιδιαίτερη σημασία έχει να γίνει άμεσα ο στατικός έλεγχος των κτιρίων που παρουσίασαν ζημιές ή έστω και απλές ρωγμές από συνεργεία μηχανικών. Να καταγραφούν ολοκληρωμένα οι ζημιές.
 • Να υπάρξει άμεση και συγκεκριμένη οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που την χρειάζονται. Γρήγορα να καταβληθούν αποζημιώσεις για ολόκληρη την αποκατάσταση των ζημιών.

ο χτεσινός σεισμός, τα όσα ακολούθησαν, η ανησυχία του κόσμου και οι ζημιές, αναδεικνύουν την ανάγκη να παρθούν μόνιμα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης.

Να πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί προσεισμικοί έλεγχοι κτιρίων, με προτεραιότητα σε Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, Νοσοκομεία και Ιδρύματα Πρόνοιας, Δημόσια και Δημοτικά κτίρια, μεγάλους εργασιακούς χώρους και χώρους συνάθροισης και διασκέδασης κόσμου και νεολαίας.

Απαραίτητη είναι η τακτική και ουσιαστική ενημέρωση και προετοιμασία του κόσμου για την αντιμετώπιση ενός σεισμού. Προγράμματα Αντισεισμικής «αγωγής». Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στα Σχολεία και στους μικρούς μαθητές.

Συγκρότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού, με προτεραιότητα σε Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και Ιδρύματα Πρόνοιας, Δημόσια και Δημοτικά κτίρια, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους και άλλους χώρους συνάθροισης κόσμου (χώροι διασκέδασης, χώροι άθλησης, δημοτικές αγορές κλπ.).

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων.

Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, διεκδικούσαμε και διεκδικούμε ολοκληρωμένη αντισεισμική προστασία, όταν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις σιωπούσαν  περιοριζόμενες στα έργα βιτρίνας.

Σας θυμίζουμε εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε πέρυσι στην Αταλάντη με αυτό ακριβώς το αντικείμενο..

Απαιτούσαμε και απαιτούμε να διατεθούν για αυτό τον σκοπό τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό προς την περιφέρεια.

 

Για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Παρά τον χρόνο που χρειάστηκε για να συνταχθεί η παρούσα μελέτη, δεν γίνεται αναφορά σε όλες τις εταιρείες που εμπλέκεται η περιφέρεια και ταυτόχρονα λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία από την λειτουργία των.

Λείπει το πώς έδρασαν και δρουν. Τα αποτελέσματα της δράσης τους και φυσικά το  τι πρόκυψε για την περιφέρεια.

Λείπουν τα συμπεράσματα από την διαχείριση τους.

Δεν λέει κουβέντα για την Ευρυτανία ΑΕ και για την Βοιωτική Αναπτυξιακή την ΑΕ Υδατοκαλλιεργειών την ΚΕΚ ΕΠΕ κα. Δεν αναφέρεται καθόλου  στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου, στην Πυρόλυση ΑΕ, την ΔΑΒΙΕ ΑΕ τον οργανισμό ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΟΑΣΕ ΑΕ και βέβαια για τις δεκάδες συμμετοχές τους (Κοινοπραξία Οίτη –Παρνασσός, ΑΝΔΙΑ, ΕΦΕΠΑΕ, Συμπράξεις ΦΘΙΑ κα.

Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην εταιρεία που έφτιαξε η Ευβοϊκή Α.Ε για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας. Για το Δ.Σ και τα πεπραγμένα του. Δεν λέει κουβέντα για όλα όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές στο πόρισμα τους για τις εταιρείες της Ευρυτανίας που είναι στο στάδιο άσκησης διώξεων για κακουργηματικές πράξεις.

                                              *********************

Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αβασάνιστα τον ισχυρισμό του μελετητή πως κάποιες εταιρείες δεν απάντησαν σε επιστολές του. Πως η μελέτη γίνεται με βάση την γνώμη αυτών που τις διευθύνουν. Πως δεν έγινε προσπάθεια διασταύρωσης και ελέγχου όταν η οικονομική επιτροπή ενέκρινε δαπάνη 20.000€ για την πλήρη μελέτη και προτάσεις.

Με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για την λειτουργία των Α.Ε. Δεν μπορεί να κλείσει το θέμα τους  και φυσικά δεν μπορεί να καταλήξει κανείς σε μεθοδεύσεις όπως αυτές που προτείνει ο μελετητής.που προτείνει την διατήρηση της Ευβοϊκής.

********************

Δεν μπορούμε, με κανένα τρόπο, να δεχτούμε μισόλογα και προσωπικές ερμηνείες, που κατά την γνώμη μας συσκοτίζουν την πραγματικότητα, στα ζητήματα που αφορούν :

 • Την νομιμότητα των εταιρειών.
  • Την διαφορά μεταξύ Α.Ε ΟΤΑ και Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ..
  • Την αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού κάθε εταιρείας και τον εναρμονισμό του με τον νόμο.
  • Το αν οι σκοποί των συγκεκριμένων εταιρειών προσιδιάζουν ή όχι με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
  • Το πώς λειτούργησαν και τι αποτελέσματα είχαν. Τι άφησαν
  • Το αν υπήρχε έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης τους.

***********************

Το σίγουρο είναι ότι λειτουργούσαν πέρα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την ευθύνη στελεχών της εκάστοτε πλειοψηφίας. Χωρίς να δίνουν λογαριασμό στην ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το βέβαιο είναι πως τα αποτελέσματά τους είναι φτωχά και αναντίστοιχα των διακηρύξεων σας. Πως λειτούργησαν και λειτουργούν για να παρακάμψουν τα δημοσιονομικά κριτήρια λειτουργίας εξασφαλίζοντας ευελιξία και κέρδη με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια . Πως τελικά ελάχιστα απέδωσαν εκτός από την συντήρηση ενός ορισμένου αριθμού προσωπικού.

**********************

Συνεπώς, κατά την άποψη μας, στις Αναπτυξιακές  παρανομίες υπήρχαν και υπάρχουν.

Η απόδοση τους ήταν και είναι ελάχιστη για το κοινωνικό σύνολο. Διευκόλυναν χειρισμούς πίσω από το συλλογικό όργανο..

**************************

Η Μελέτη είναι ανεπαρκής και υπηρετεί συγκεκριμένη κατεύθυνση να απεμπλακούμε από όλες τις άλλες διατηρώντας μόνο την Ευβοϊκή Αναπτυξιακή χωρίς όμως και αυτή να εκπληρώνει τις συνθήκες νομιμότητας. Συγκαλύπτει υποχρεώσεις και ευθύνες που υπάρχουν , μέσα στο θολό τοπίο των γρήγορων αλλαγών, σε όλες τις τάχα αναπτυξιακές εταιρείες.

************************

Δεν συμφωνούμε με την μελέτη. Δεν δεχόμαστε καμιά πρόταση της.

Ζητάμε να παρθεί πίσω. Ζητάμε η Ε.Ε. και κυρίως η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβει άμεσα την υπόθεση και με σχέδιο να προχωρήσει. Να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με ευχολόγια και αοριστολογίες.

Να έρθουν εκθέσεις ορκωτών λογιστών για όλες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ» ή «Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.», για την υλοποίηση του έργου «Σχέδιο για την Δημιουργία Δικτύου με τίτλο: Προϊόντα Φθιώτιδας εκλεκτά», και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, που θα κινητοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της Χώρας, μακριά από επιχειρηματίες και μονοπώλια.

Χωρίς άρνηση και ακύρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των περιορισμών της Ε.Ε.

Όλα αυτά φαντάζουν μεγαλοστομίες χωρίς ουσία. Δεν αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους, μικρομεσαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.

Αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό και την παραπλάνηση του λαού.

Τα καταψηφίζουμε.