Απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Δελφών για την περίοδο: Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Πραγματοποιήθηκε στις είκοσι έξι Αυγούστου 2013, στην Άμφισσα και στην αίθουσα Νικ. Κορδώνη του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Δελφών, από τον Δήμαρχο Δελφών κ. Νικόλαο Δημ. Φουσέκη, κατ’ άρθρο 217 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και συμμετείχαν στην σχετική συζήτηση οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε., πολίτες κ.λ.π. Ακολουθεί συνημμένο αρχείο παρουσίασης του απολογισμού πεπραγμένων σε συνοπτική μορφή. Το πλήρες κείμενο έχει δοθεί ήδη στην δημοσιότητα σε προηγούμενη δημοσιοποίηση του Δήμου Δελφών.