Επιστολή Φουσέκη για την πυρκαγιά στον Ελαιώνα της Άμφισσας

Κοινοποίηση στα Social Media

Τη Δευτέρα 19.08.2013, ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Νικόλαος Φουσέκης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τους Πολιτικούς Αρχηγούς των κομμάτων του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αρμόδιους Υπουργούς Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Πυρκαγιά στον Ελαιώνα της Αμφίσσης της 05ης.08.2013 – Καταστροφή Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στην επιστολή αυτή ο Δήμαρχος Δελφών επέστησε την προσοχή στην ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης καταστροφής, καθώς αυτή έπληξε ένα κηρυγμένο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο, προστατευόμενο ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα από ένα πλέγμα εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων (ζώνη Α΄ προστασίας αρχαιολογικού χώρου Δελφών, παραδοσιακός ελαιώνας, μοναδικό φυσικό τοπίο κλπ). Για το λόγο αυτό πρότεινε την εκπόνηση ενός ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που θα αντιμετωπίσει με πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις συνέπειες της μεγάλης καταστροφής για την ανάταξη όχι μόνο του φυτικού κεφαλαίου αλλά του τεραστίου ιστορικού, φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που ετρώθη από την πυρκαγιά του Αυγούστου. Παρόμοια επιστολή ετοιμάζεται να αποσταλεί άμεσα και στην Ουνέσκο.

Θέλουμε να τονίσουμε σε όλους τους συνδημότες μας ότι η καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου δε μπορεί να αποτελέσει το αποκλειστικό πλαίσιο της διεκδίκησης της περιοχής μας. Για τη (σημαντική οπωσδήποτε) αυτή παράμετρο έχουν ήδη κινηθεί όλες οι διαδικασίες με τη συνεργασία των αρμοδίων θεσμικά φορέων και σε κάθε περίπτωση ασκείται και θα εξακολουθήσει να ασκείται κάθε πίεση και επιρροή για να εξασφαλιστούν οι μέγιστες δυνατές αποζημιώσεις για τους παραγωγούς και τους ιδιοκτήτες. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά επλήγη ένα σημαντικό αποθησαύρισμα της ελληνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, συνεπώς οφείλει η Ελληνική Πολιτεία, που τόσα χρόνια απαιτεί την προστασία του μνημείου αυτού αποκλειστικά με θυσίες της περιοχής μας, να αποδείξει σήμερα το έμπρακτο πλέον ενδιαφέρον της και να αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης τόσο του Δελφικού Τοπίου, όσο και των καλλιεργειών του ελαιώνα, αλλά και ιδίως των ιδιοκτητών και καλλιεργητών αυτού, που οι ίδιοι με μόχθο και θυσίες δεκαετιών διαφυλάττουν και προστατεύουν τη μοναδική κληρονομιά, προς όφελος των επερχομένων γενεών. Αυτό θα πρέπει να είναι , και το διεκδικητικό μας πλαίσιο στο οποίο θα επιμείνουμε.

 

 

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

            Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, 05.08.2013, υπήρξε ιδιαιτέρως καταστροφική για τον ιστορικό Ελαιώνα της Αμφίσσης. Η φωτιά κατέκαψε έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων και κατ’ εκτίμηση 40.000 έως 50.000 ελαιόδεντρα (υπεραιωνόβια στη μεγάλη τους πλειοψηφία).

            Αυτό που ίσως δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό ή κατανοητό μέχρι σήμερα είναι η εξαιρετικά μεγάλη αξία του Ελαιώνα που κάηκε, όχι μόνο ως γεωργική γη και κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής μας, αλλά λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται: α) για κηρυγμένο από το έτος 1987 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ, ως περιμετρική ζώνη του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, β) για κηρυγμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού Ζώνη Α΄ (αδόμητη) Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου από το 1985 με πιο πρόσφατη σχετική την Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 147/τ.ΑΑΠ/02.05.2012, με την οποία απαγορεύεται κάθε δόμηση στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια ή εκρίζωση των ελαιοδέντρων, γ) για κηρυγμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ήδη από το 1981 περιοχή με «μοναδικότητα ως αρχαιολογικού χώρου και ως φυσικού τοπίου τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο» (Φ.Ε.Κ.551/τ.Β΄/15.09.1981) και δ) για το μοναδικό στην Ελλάδα κηρυγμένο Παραδοσιακό Ελαιώνα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

            Στην πραγματικότητα η περιοχή που κάηκε αποτελεί το κεντρικότερο σημείο του παγκόσμιας φήμης «Δελφικού Τοπίου», το οποίο η Ελληνική Πολιτεία θέσπισε νομοθετικά και προστατεύει εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, με μεγάλο κόστος για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής μας και χωρίς κανένα ουσιαστικό μέχρι σήμερα αναπτυξιακό αντάλλαγμα ή κίνητρο σε τομείς συμβατούς με τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως προέβλεπαν οι αρχικές αποφάσεις κήρυξης.

            Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι ότι η συγκεκριμένη φυσική καταστροφή δε μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με τις συνήθεις πρακτικές και διαδικασίες. Αντιθέτως απαιτείται η εκπόνηση ενός ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, που θα περιλαμβάνει: α) την πλήρη αποκατάσταση της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας και του Τοπίου, με την εμπλοκή έμπειρων και αξιόπιστων φορέων όπως λ.χ. αρμόδια Πανεπιστήμια – Ερευνητικά Ιδρύματα – Ινστιτούτα, β) την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μοναδικότητα της περίπτωσης και την εφαρμογή ενός καλά στοχευμένου και οργανωμένου (εθνικού ή ευρωπαϊκού) προγράμματος αποκατάστασης της ζημιάς και ενίσχυσης του εισοδήματος των πληγέντων ιδιοκτητών, σε αναγνώριση τόσο της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, όσο και των μακροχρόνιων θυσιών στις οποίες αυτοί έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά κυρίως με τη συνειδητοποίηση των τεράστιων προσπαθειών που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια ώστε να επανέλθει το σημαντικό αυτό φυσικό και πολιτιστικό μνημείο στην κατάσταση που όλοι οι Έλληνες και ιδιαιτέρως οι δημότες Δελφών επιθυμούμε.

            Επειδή είμαστε απολύτως βέβαιοι για την ευαισθησία, η οποία σας διακρίνει στα θέματα προστασίας της εθνικής μας κληρονομιάς, προσδοκούμε στις άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές σας, διατελούμε δε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.