Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 12η  Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1».

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 30/06/2013.

 

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 181/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: « Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού ¨Έτους 2013».

 

3.Πραγματοποίηση πολιτιστικών μορφωτικών και ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2013.

 

4.Διάθεση πίστωσης 21.150,00€ για την κάλυψη δαπανών πραγματοποίησης των πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2013.

 

5.Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Νερόμυλος» στην περιοχή Κρύα Λιβαδειάς.

 

6.Ορθή επανάληψη της 222/2012 απόφασης του Δ.Σ.

 

7.Εξέταση αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων που αφορά τον ορισμό επιτροπής για τον έλεγχο των αρδευτικών εκτάσεων και καταλόγων Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

 

8.«Έγκριση διενέργειας προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014»

 

9.«Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων, διότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος».

 

10.Έγκριση και παραλαβή της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση και μελέτη κατασκευής αποχετευτικού στο Παρόρι.

 

11.Έγκριση εκτέλεσης δια αυτεπιστασίας του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Λεβαδέων».

 

12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Δ.Κ. Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου.

 

13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Μονάδων».

 

14.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Λιβαδειάς.

 

15.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».

 

16.Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».

 

17.Έγκριση της υπ΄αριθμ 27/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».

 

18.Έγκριση της υπ΄αριθμ 28/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».

 

19.Έγκριση της υπ΄αριθμ 53/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) – Πίνακα 5Α Στοχοθεσία, Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. οικονομικού έτους 2013.

 

20. Έγκριση της υπ΄αριθμ 39/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιαντάσης Δημήτριος