Τι γίνεται στην ΕΑΣ Λιβαδειάς;

Κοινοποίηση στα Social Media

Τι γίνεται στην ΕΑΣ Λιβαδειάς;

Γιατί είναι κλειστή;

Έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των παραγωγών σε ότι αφορά στην επιστροφή ΦΠΑ;

Ακολουθείται συγκεκριμένη τακτική, εν αναμονή της απόφασης στη σχετική αίτηση που κατέθεσε η ΕΑΣ, για την υπαγωγή της στο άρθρο 99;

Και γιατί η έκδοση αυτής της απόφασης, η αναμονή της, πρέπει να κρατήσει την ΕΑΣ κλειστή για ένα διάστημα;