Απόλυτη επιτροπεία παντού!!! Αυτόματη επιβολή ποινών για υπερβάσεις δαπανών…

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την κατάθεση δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και 14 υπουργικών αποφάσεων εκτός απροόπτου σήμερα, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, σχηματοποιείται αυστηρός μηχανισμός ελέγχου υπερβάσεων…
των κρατικών δαπανών σε υπουργεία, φορείς γενικής κυβέρνησης, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ και επιβολής αυτόματων ποινών, η κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει άμεσα όλες τις εκκρεμότητες με την τρόικα, ώστε ο υπουργός Οικονομικών να προσέλθει αύριο Τρίτη στο Eurogroup με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Μεταξύ των όσων προβλέπονται είναι και η δυνατότητα αύξησης των τελών σε δήμους που παρουσιάζουν συνεχόμενες σοβαρές αποκλίσεις, καθώς και υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων σε αυτούς, ενώ προβλέπεται ρητά πως εντός 10 ημερών από την είσπραξη, τα όποια έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα περνούν στον ειδικό λογαριασμό.
Στις προωθούμενες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
1 Υπογραφή μνημονίων μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και κάθε υπουργείου και μεταξύ των υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων.
2 Εάν τα μηνιαία στοιχεία δείχνουν αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους περικόπτεται ποσό πιστώσεων ίσο με την υπέρβαση για λειτουργικές δαπάνες υπουργείων και επιχορηγήσεις – ενισχύσεις στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
3 Εάν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% και δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα ορίζεται επόπτης από το υπουργείο Οικονομικών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ΟΤΑ: Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός ΟΤΑ εμφανίζει απόκλιση για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αυτός υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Αυτό προβλέπει, υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό 3 επί τις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο έως την οικονομική του εξυγίανση, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και άλλες απολύτως ανελαστικές δαπάνες, αναστολή προσλήψεων, άμεση εφαρμογή αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης οφειλών προς τους ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
Ειδικά για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ προβλέπεται έως και η αναστολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., ενώ εάν η απόκλιση υπερβαίνει το 10% σε ετήσια βάση, η θητεία των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. λήγει αυτοδίκαια εντός μήνα.
Διευκρινίζεται πως τα έσοδα του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων θα μπαίνουν εντός 10 ημερών στον ειδικό λογαριασμό, στον οποίο εντάσσονται και τα δάνεια του EFSF, καθώς και η συμμετοχή του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.