Λύση στις αυθαίρετες αθλητικές εγκαταστάσεις Ο.Τ.Α.

Κοινοποίηση στα Social Media

Το τεράστιο ζήτημα των αυθαίρετων αθλητικών εγκαταστάσεων -συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- επιλύει σχετική διάταξη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή, ύστερα από πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σταύρο Καλαφάτη.

Ο κ. Γιάννης Ανδριανός, στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίλυση του μεγάλου και χρονίζοντος προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

«Όπως γνωρίζετε, στο εδάφιο Η της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι στις διατάξεις για την τακτοποίηση υπάγονται και οι “αθλητικές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικά σε αυτές κτήρια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτήν”.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής και σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια προβλήματα».

«Παράνομο το “στέγαστρο Καλατράβα” και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα!»

Ο κ. Ανδριανός συνέχισε: «Υπογραμμίζω σε αυτό το σημείο ότι σε μεγάλο ποσοστό Εθνικά Αθλητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την ΓΓΑ δεν διαθέτουν σήμερα οικοδομικές άδειες που να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανάμεσα σε αυτές τις αυθαίρετες σήμερα κατασκευές αναφέρω ενδεικτικά το στέγαστρο Καλατράβα, το στέγαστρο του ποδηλατοδρομίου και άλλες κατασκευές στο ΟΑΚΑ, διάφορες κατασκευές στον Άγιο Κοσμά, σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Σκοπευτήριο του Βύρωνα, στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Κέντρο Ιωαννίνων, στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Λάρισας, Ηρακλείου και Χανίων.

Μέχρι σήμερα η προσωρινή λύση που είχε βρεθεί βασιζόταν στις προβλέψεις των νόμων 2730/99 και 2947/2001 όπως ο τελευταίος συμπληρώθηκε με το νόμο 3207/2003. Βάσει των νόμων αυτών εκδόθηκαν αποφάσεις νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση και σε ορισμένες περιπτώσεις οικοδομικές άδειες όπου αυτό ήταν δυνατόν – όμως παρέμειναν αρκετές εγκαταστάσεις, όπως αυτές στις οποίες ενδεικτικά αναφέρθηκα προηγουμένως που δεν μπορούσαν να ενταχθούν.

Μάλιστα, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα δεν εντάχθηκαν ούτε στις διατάξεις του πιο πρόσφατου νόμου 4014/2011.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα: Πρώτον, ότι δεν μπορούσε να χορηγηθεί με την κανονική διαδικασία άδεια λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων, καθώς για τη χορήγηση απαιτείται οικοδομική άδεια, ή απόφαση νομιμοποίησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Για να παρακαμφθεί το πρόβλημα, είχε προκριθεί η εντελώς προσωρινή λύση της έκδοσης ενός αριθμού ΚΥΑ, που έδιναν την δυνατότητα να χορηγούνται άδειες λειτουργίας και βεβαιώσεις στατικής επάρκειας χωρίς να εξετάζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με συνεχόμενες ετήσιες παρατάσεις.

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ακόμη πιεστικότερο: Στις εν λόγω εγκαταστάσεις μέχρι σήμερα μπορούν να εκτελούνται μόνο μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης και επισκευής χωρίς χρήση ικριωμάτων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια πολεοδομία, οι οποίες χορηγούνται μόνο σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα.

Έτσι όμως, προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρήζουν άμεσης επισκευής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη τεχνικά λύση. Ακόμα και στις εγκαταστάσεις που έχουν πρόβλημα στατικής επάρκειας υπάρχουν περιορισμοί στην αποκατάσταση και την αναβάθμισή τους».

Η λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα

«Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του παρόντος υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σε πρώτη φάση, οι αυθαίρετες κατασκευές θα δηλωθούν, ώστε να μπορούν να γίνουν στη συνέχεια εργασίες επισκευής για τη βελτίωση, αποκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων ύστερα από την έγκριση των αρμόδιων πολεοδομιών.

Επίσης, μετά την ένταξή τους, οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για εργασίες αναβάθμισης, όπως για παράδειγμα, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που αφενός θα μειώσει το λειτουργικό τους κόστος και αφετέρου θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.

Αφού λοιπόν οι εγκαταστάσεις δηλωθούν, τότε το πρόβλημα με τις άδειες λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές άδειες λύνεται χωρίς να απαιτούνται στο εξής πρόσθετες παρατάσεις. Εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα προβλήματα με την στατική τους επάρκεια, άδειες λειτουργίας θα μπορέσουν να εκδοθούν για όλες τις εγκαταστάσεις που τώρα χαρακτηρίζονται αυθαίρετες.

Και, υπενθυμίζω στο σημείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στις ρυθμίσεις του νόμου περιλαμβάνονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην αμέσως επόμενη φάση θα διερευνηθεί η φέρουσα ικανότητα όλων των εγκαταστάσεων που θα υπαχθούν στο νόμο, διαδικασία που απαιτείται ούτως ή άλλως σύμφωνα με τον Ν.3843/2012 για την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου. Έτσι λοιπόν με το συζητούμενο σχέδιο νόμου δίνεται λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα δεκαετιών που αντιμετωπιζόταν μέχρι σήμερα με προσωρινές λύσεις – με πρακτικές οι οποίες δεν παρείχαν με την απαιτούμενη επάρκεια τους όρους ασφάλειας και αποτελεσματικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων» τόνισε στην ομιλία του ο κ. Ανδριανός.

από www.epoli.gr