Ειδικότητα στο νέο Λύκειο με καθηγητές σε διαθεσιμότητα

Κοινοποίηση στα Social Media

Το νέο Τεχνικό Λύκειο περιλαμβάνει τον τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών», ενώ έχoυν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί!

Επειδή συνηθίσαμε τις εκπλήξεις αυτό το καλοκαίρι, δε μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η ανακοίνωση στον τύπο στις 28.07.2013, που αφορά στο νέο Τεχνικό Λύκειο. Μέσα στους τομείς που θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στην Τεχνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβάνεται και ο τομέας «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών». Και ως εδώ καμία έκπληξη.

Ούτως ή άλλως, θεωρείται επιβεβλημένη η ύπαρξη και λειτουργία του, εφόσον σχετίζεται με επαγγέλματα της σύγχρονης έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, των πολυμέσων και του design γενικότερα, αποτελώντας ταυτόχρονα τη μοναδική διέξοδο για μαθητές/τριες με καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες, στη δωρεάν Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έκπληξη αφορά στο γεγονός ότι λίγες μέρες πριν, με το άρθρο 82 του νόμου 4172/2013, καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών του παραπάνω τομέα.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν οι ειδικότητες:

ΠΕ1801 – Γραφικών Τεχνών, ΠΕ1826 – Γραφιστικής, ΠΕ1827 – Διακοσμητικής, ΠΕ1829 – Φωτογραφίας

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων έχουν προσληφθεί με νόμιμες διαδικασίες –μέσω επετηρίδας και γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ–, έχουν πρώτες και δεύτερες αναθέσεις στα μαθήματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και στα τμήματα Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης – Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων από τη δημιουργία των Τεχνικών Λυκείων (ΤΕΛ) πλέον των 30 ετών, στη συνέχεια των Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και τελευταία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ). Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα καταργήθηκαν και δύο οργανικές θέσεις, εκπαιδευτικών του τομέα σε ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΕΕΕΚ, παρά τις αντίθετες εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Συνάδελφοι των παραπάνω ειδικοτήτων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης καθώς:

  • έχουν συγγράψει βιβλία για τον τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπως «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικές εξετάσεις), «ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ», «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι και ΙΙ», «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΑΚΕΤΑ» κ.ά.,
  • έχουν συντάξει αναλυτικά προγράμματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,
  • έχουν συμμετάσχει σε ομάδες για θέματα πανελλαδικών εξετάσεων και φυσικά είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη διόρθωση των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του τομέα,
  • διαθέτουν κατά πλειοψηφία δεύτερο πτυχίομεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους, επιμορφώσεις,
  • κατέχουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση μετά από διαδικασίες αξιολόγησης, όπως διευθυντές, υποδιευθυντές, τομεάρχες κ.ά.

Βάσει των παραπάνω, είναι απορίας άξιο πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί ο τομέας «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών» χωρίς (και) τις βασικές του ειδικότητες, δηλαδή τις Γραφικές Τέχνες και τη Διακόσμηση -Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.

Ζητούμε:

Α. τη θεσμοθέτηση των κατευθύνσεων/ειδικοτήτων Γραφικών Τεχνών, Διακόσμησης – Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αποκατάστασης στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Νέου Τεχνικού Τεχνολογικού Λυκείου και

Β. την άμεση κατάργηση του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 το οποίο θέτει σε διαθεσιμότητα τους καθηγητές του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών: ΠΕ1801 – Γραφικών Τεχνών, ΠΕ1826 – Γραφιστικής, ΠΕ1827 – Διακοσμητικής, ΠΕ1829 – Φωτογραφίας.

Γ. να μην τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εκπαιδευτικοί του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών: ΠΕ1801 – Γραφικών Τεχνών, ΠΕ1826 – Γραφιστικής, ΠΕ1827 – Διακοσμητικής, ΠΕ1829 – Φωτογραφίας μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Τεχνικό Λύκειο και την επανεξέταση του θέματος.

Οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ