Υπεγράφη η σύμβαση για το Τρίχινο Γεφύρι στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπογράφτηκε στις 30 Ιουλίου 2013 η σύμβαση κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση – στερέωση Τρίχινου Γεφυριού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του ανάδοχου κου Αλέξανδρου Υφαντή, συνολικού ποσού 244.943,16 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,26% και υποχρέωση του αναδόχου είναι η ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί εντός διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι σε εννέα μήνες, ενώ μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών.

Με την υπογραφή της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου συνεχίζεται η υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής για συνολική αναβάθμιση της περιοχής της Κρύας, καθώς σύντομα ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του ΞΕΝΙΑ, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και το έργο αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού του ποταμού Έρκυνα, το οποίο θα αναδείξει τόσο το ίδιο το ποτάμι όσο και τα παρακείμενα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση των έργων οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής της Κρύας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη μοναδική ομορφιά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.