“Βροχή” τα πρόστιμα στην αγορά

Κοινοποίηση στα Social Media

Τα πρόστιμα και τον αριθμό ελέγχων στην αγορά, έδωσε το υπουργείο ανάπτυξης στην δημοσιότητα .

Τα πρόστιμα για το Β΄ εξάμηνο του 2012 και το Α΄του 2013 όπως σημειώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.eea.gr)  ξεπέρασαν τα 2,6εκ€ και αφορούσαν περιπτώσεις όπως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(παραπλάνηση), αθέτηση όρων εγγυήσεων, καταχρηστικοί γενικούς όρους ασφαλιστηρίων και τραπεζικών προϊόντων,μη ασφαλή προϊόντα, συμβάσεις από απόσταση (ηλεκτρονικές πωλήσεις),συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος,παραβίαση διατάξεων του ν.3758 λειτουργίας εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών

Το σύνολο των ελέγχων το ίδιο διάστημα ξεπέρασαν τους 4.644

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς δήλωσε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων καταδεικνύει την αμετάθετη θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για πλήρη και χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η οποία, σε συνδυασμό με τις υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις, συνθέτει ένα νέο περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού.