Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών για 2014 – 2018, ύψους 72 εκατ. ευρώ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε απόφαση που αφορά στη συνέχιση της εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για την πενταετία 2014-2018, σύμφωνα και με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης που υποβλήθηκε στην Ε.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής και ανέρχεται σε 72 εκατ. €, εκ των οποίων 36  εκατ. € αφορούν κοινοτική συμμετοχή.

Το μέτρο  της «Προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»  αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού οίνου στις σημαντικότερες αγορές  τρίτων χωρών όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς,  η Ρωσία, η Κίνα, η Ελβετία, κ.α. καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο έτος εφαρμογής όσον αφορά στην υλοποίηση των δράσεων, του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» για τη χρονική περίοδο 2010 – 2013 στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής αγοράς  και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης,  με συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. €. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς και το 20% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Μέχρι τις  15 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώνονται και οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, πραγματοποιήθηκε  από τα προγράμματα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).

Στην τριετία εφαρμογής του μέτρου (2010-2012) υλοποιήθηκαν 42 προγράμματα, και ειδικότερα:

–           2  προγράμματα οριζόντιας προβολής του ελληνικού οίνου (ΕΔΟΑΟ-ΟΠΕ)

–           16 ομαδικά  προγράμματα και

–           24 προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Στο  4ο έτος εφαρμογής του μέτρου (2012-2013) υλοποιήθηκαν  51 προγράμματα εκ των οποίων, 25 αφορούν ανανέωση της τριετίας και 26 νέα και ειδικότερα:

–          1 πρόγραμμα οριζόντιας προβολής του ελληνικού οίνου (ΕΔΟΑΟ-ΟΠΕ)

–          14 ομαδικά  προγράμματα και

–          36 προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Η απορρόφηση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, κατά την τριετία εφαρμογής τους (2010-2012), ανήλθε περίπου στο 85%.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αγροδιατροφικής μας πολιτικής και ο οίνος ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν για την χώρα μας που δίνει τον τόνο της εξωστρέφειας που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή. Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών οίνων, που έχουν ταυτότητα και ποιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής τους. Στο Υπουργείο υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις ανά χώρα – στόχο, ώστε τα ποιοτικά ελληνικά κρασιά να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού. Καλώ όλους τους Έλληνες οινοπαραγωγούς να αξιοποιήσουν τη μεγάλη δυνατότητα που δίνεται μέσα από το μέτρο της προώθησης σχεδιάζοντας σε βάθος πενταετίας τη στρατηγική με την οποία θα κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές και θα καθιερώσουν το ελληνικό κρασί επάξιο «πρεσβευτή» της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας. Θα είμαι σύμμαχος και υποστηρικτής στην προσπάθειά τους αυτή, γιατί  ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση περνά από την ποιότητα και την εξωστρέφεια με δυναμικές συλλογικές προσπάθειες».