Αποκάλυψη τώρα για τη Νούσα

Κοινοποίηση στα Social Media

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας, ολοκλήρωσε με χορήγηση θετικής γνώμης, τη συγκάλυψη της παράνομης κατασκευής του κρηπιδώματος Β στο όρμο της Νούσας, αν και το έργο αυτό είχε κατασκευαστεί κατά παράβαση της με αριθμό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/34496/1459/24-8-1988 Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, το κρηπίδωμα Β, είναι τμήμα ευρύτερου λιμενικού έργου, που αφορά συγκεκριμένη έκταση, για την οποία είχε τεθεί απαγόρευση κατασκευής οποιουδήποτε έργου με απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισμού, Μελίνας Μερκούρη, λόγω των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων  που είχαν ανακαλυφθεί και την διαφύλαξη τους.  Για το λόγο αυτό, σε αιτήσεις της εταιρείας που διαχειρίζεται την βιομηχανική περιοχή, δηλ. τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, δύο αρνητικές υπουργικές αποφάσεις, οι με αριθμούς α) ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/97293/4500/10-10-2008 και β) ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/39133/1962/30-4-2009, με τις οποίες είχε κριθεί, ότι η κατασκευή του έργου αυτού είχε γίνει κατά παράβαση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης του 1988. Στη συνέχεια μεθοδεύθηκε και εκδόθηκε, κατόπιν της κατά πλειοψηφία γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (αρ. 15/3-5-2011), η με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/80220/3624 Υπουργική απόφαση του τότε Υπουργού κ. Π. Γερουλάνου, που αυθαίρετα, άνευ νόμιμης βάσης και χωρίς νόμιμη αιτιολογία ανέτρεψε τις δύο προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις και ανακήρυξε ότι όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί από την ΕΤΒΑ από το 1988 έως το 1990,  μεταξύ αυτών και το κρηπίδωμα Β, ήταν δήθεν εκτός του χώρου προστασίας των αρχαιοτήτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία 21 μελών στα 28 παρόντα, στις 2 Μαΐου 2011, με την με αριθμό 119/2011 αποφάσισε, να εκφράσει τη θέση να μην εγκριθεί η αίτηση θεραπείας της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, κατά της τελευταίας απόφασης του 2008, του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία είχε απορριφθεί αντίστοιχη αίτηση θεραπείας της. Μειοψήφησε η παράταξη Σύγχρονη Θήβα του κ. Σβίγγου, η οποία παρευρέθηκε μάλιστα στο ΚΑΣ και υπερασπίστηκε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης λευκό είχαν ψηφίσει τρία μέλη της πλειοψηφίας εκ των οποίων ο ένας αντιδήμαρχος. Σημειώνουμε ότι στάση υπέρ της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ είχαν εκφράσει και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, παρά το γεγονός ότι δικαίωμα ψήφου είχε μόνο ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Θίσβης. Επίσης είχε κληθεί και είχε πάρει σαφή θέση ότι δεν πρέπει να συγκαλυφθεί η παρανομία, ο πρώην Δήμαρχος Θίσβης κ. Κ. Κοβάνης, λόγω της γνώσεως και του χειρισμού του θέματος τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η παραπάνω γνωμοδότηση του ΚΑΣ και η μη νόμιμη απόφαση του κ. Γερουλάνου, για την οποία ζητήσαμε και όφειλε να ασκήσει ο Δήμος Θηβαίων αίτηση ακύρωσης. Για το θέμα αυτό, έγιναν δύο ερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Η δημοτική πλειοψηφία αν και κατέχει στην αρμόδια για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την άνετη πλειοψηφία, εντούτοις παρέπεμψε τη λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που αποδείχθηκε ότι ήταν ενέργεια για να μην ασκηθεί αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του κ. Γερουλάνου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10-11-2011, ο Δήμαρχος δεν έλαβε θέση και στο τέλος, πρότεινε να ψηφίσει ο καθένας κατά συνείδηση!!!. Ο ίδιος μερικούς μήνες πριν (2-5-2011) είχε λάβει σαφή θέση κατά του αιτήματος της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ για νομιμοποίηση του κρηπιδώματος Β στον όρμο Νούσα της Θίσβης. Στην εν λόγω ψηφοφορία, υπέρ της άσκησης αίτησης ακύρωσης ψήφισαν 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 12 της πλειοψηφίας, και 4 της ελάσσονος μειοψηφίας. Η παράταξη «Σ. Θήβα» του κ. Σβίγγου (6 ψήφοι) ψήφισαν να μην ασκηθεί αίτηση ακύρωσης όπως και 4 μέλη της πλειοψηφίας (εκ των οποίων 2 τότε αντιδήμαρχοι και 1 που έγινε μετά!!!). Επίσης δύο (2) μέλη της πλειοψηφίας (ο ένας αντιδήμαρχος και ο άλλος Πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης)  ψήφισαν λευκό (προσμετράται στα αρνητικές ψήφους), όπως και μία σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας. Κατά τη ψηφοφορία, δεν τηρήθηκε η νομιμότητα, αφού επετράπη να ψηφίσουν όλοι οι Πρόεδροι της Δ.Ε. Θίσβης, ενώ δικαίωμα είχε μόνο ο Πρόεδρος του Τ. Σ. Θίσβης, αφού η Νούσα βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης (Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του ν. 3852/2010 : «  Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι Πρόεδροι των τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής Κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά τα ανωτέρω πρόσωπα, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου»). Κατά της απόφασης αυτής έγινε προσφυγή, τόσο για τη ψήφο των Προέδρων, όσο και για την ρητή υποχρέωση της άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, αλλά η αποκεντρωμένη διοίκηση δυστυχώς επικύρωσε την παράνομη απόφαση. Η άσκηση αίτησης ακύρωσης αποτελεί υποχρέωση για το Δήμο Θηβαίων, αφού μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων τους οι Δήμοι έχουν και τη ρητή αρμοδιότητα της «προστασίας των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών», σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 παρ. Ι, στ, 6.

Στις 3-7-2013, υποβάλλαμε ερώτηση για το Δημοτικό έλεγχο, με την οποία λέγαμε: «Όμως μαθαίνουμε, ο Δήμος Θηβαίων, ζητάει τη γνώμη των τοπικών συμβουλίων (που είχαν ταχθεί εξ αρχής υπέρ της νομιμοποίησης της παρανομίας!!!)  για τη νομιμοποίηση του κρηπιδώματος Β των λιμενικών έργων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά της νομιμοποίησης της παρανομίας, την οποία υποστήριξε ο Δήμος και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σε τι αποσκοπεί η ενέργεια αυτή του Δήμου; Αποσκοπεί μήπως στην εκ των υστέρων υποβαλλόμενη από κυβέρνηση και ιδιωτικά συμφέροντα τροποποίηση της απόφασης του;».

Όπως μάθαμε στη συνεδρίαση της 22-7-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Θηβαίων στις 27-05-2013, έλαβε φάκελο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, με την οποία του γνωστοποιούσε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είχαν νομιμοποιηθεί τα λιμενικά έργα στη Νούσα, πλην του κρηπιδώματος Β, λόγω των δύο αρνητικών αποφάσεων του 2008 και 2009 των Υπουργών Πολιτισμού. Με αίτημα-τεχνική έκθεση (α. π. 605/22-4-2013) προς την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, υπογραφόμενη από τον μηχανικό Ιωάννη Τσαγγάλη, ζητήθηκε η νομιμοποίηση του κρηπιδώματος Β, λόγω της απόφασης του κ. Γερουλάνου του 2011. Στη συνέχεια η Κτημ. Υπηρεσία του Δημοσίου ζητούσε την έκφραση γνώμης το συντομότερο και δήλωνε ότι βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου για τη χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου. Υπήρχε λοιπόν η έντονη βιασύνη να υπάρξει θετική γνωμοδότηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Θήβας, ώστε να «κλείσει» η εκκρεμότητα!!!. Στο δημοτικό Συμβούλιο της 22-07-2013, η δημοτική αρχή δεν έδωσε εισηγήσεις για το θέμα αυτό, δεν κάλεσε τον πρώην Δήμαρχο Θίσβης κ. Κοβάνη, ούτε ζήτησε τη γνώμη του ειδικευμένου δικηγόρου του Δήμου για το θέμα αυτό, αλλά απλά ζήτησε τη γνώμη των τοπικών συμβουλίων της δημοτικής ενότητας Θίσβης, παρά το γεγονός, ότι αρμόδιος για γνώμη και ψήφο, είναι μόνο ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης. Επίσης, ως εκ του θαύματος, τώρα υπήρχε εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων, που δεν είχε ζητηθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις για το θέμα αυτό!!!. Στη συνεδρίαση, συμμετείχε μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας (της παράταξης του κ. Σβίγγου), όπου πλέον και από τα παραπάνω στοιχεία, ήταν εμφανές, ότι η δημοτική πλειοψηφία, είχε πλέον αλλάξει θέση και είχε -όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις- ταυτιστεί πλήρως με την ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ. Η παρουσία της συμπολιτευόμενης παράταξης του κ. Σβίγγου δεν ήταν αναγκαία πια. Στην ίδια κατεύθυνση (αλλαγή στάσης) και η αποχή από την ψηφοφορία του κ. Χαλβατζή, ο οποίος συμμετέχει και ως εκπρόσωπος του Δήμου στο σχήμα ΣΠΟΑΚ για την προστασία του Κορινθιακού. Παρά τις επισημάνσεις μας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου για το μη νόμιμο της ψήφου των λοιπών Προέδρων Τ. Κοινοτήτων, πλην του Προέδρου της Κοινότητας Θίσβης, ουδέν νόμιμο εισακούσθηκε.

Δεν επεξηγήθηκε η αρχική απόφαση του 1988, δεν ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία από την ΚΥ Δημοσίου, δεν αναγνώσθηκαν οι αυτοψίες των αρχαιολόγων των εναλίων αρχαιοτήτων της περιόδου των παράνομων κατασκευών, δεν αναρτήθηκαν οι χάρτες, δεν κλήθηκε ο π. Δήμαρχος Θίσβης, δεν επεξηγήθηκε τι σημαίνει το άρθρο 27 παρ. 9 και το άρθρο 14 του ν. 2971/2001, με αποτέλεσμα να μην έχουν γνώση οι σύμβουλοι ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις. Αποσιωπήθηκε η αρχική απαγορευτική απόφαση του 1988, δεν επεξηγήθηκε αν έχει συνέπειες η αυθαίρετη χρήση όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων επί σειρά ετών, από το 2001 τουλάχιστον έως σήμερα, αν έχει καταβληθεί αποζημίωση για την πολύχρονη χρήση, αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήματος κλπ.

Δυστυχώς, η δημοτική πλειοψηφία και η συμπολιτευόμενη μνημονιακή μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (Σύγχρονη Θήβα και Αυτοδιοικητική Ενότητα), που συμμετέχουν και σε επιτροπή με τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, χωρίς να μας λένε τι κάνουν σε αυτή την επιτροπή, αδυνατούν να υπερασπισθούν το δημόσιο συμφέρον και να αιτιολογήσουν ειδικά ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία την πλήρη αλλαγή στάσης. Είναι προφανές, ότι την εποχή αυτή που ο κομματικοί φορείς του μνημονίου (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τις ευλογίες της ΔΗΜΑΡ) ξεπουλάνε την δημόσια περιουσία, η κομματική πλειοψηφία των κυβερνητικών μνημονιακών δυνάμεων στο Δήμο της Θήβας, δυστυχώς συντάσσεται και εκτελεί τις κυβερνητικές εντολές για διευκόλυνση της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Όμως την ίδια στιγμή, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της Θήβας, για τις οποίες έχει εκλεγεί. Αφήνει ασύδοτη τη ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ να βάζει ταμπέλες απαγόρευσης πρόσβασης στη δημόσια ακτή, στο κοινόχρηστο δρόμο και δεν είπε κουβέντα, όταν θρασύτατα ο εκπρόσωπος της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ κ. Κουδούνης τοποθετήθηκε στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο της Θήβας ότι η κοινόχρηστη οδός είναι ιδιοκτησίας της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ!!!. Όταν οι πολίτες της Θίσβης, αγωνίζονται καθημερινά για να έχουν πρόσβαση στη δημόσια ακτή της Νούσας, φαντάζονταν ότι ο Δήμος θα ήταν μαζί τους και θα υπερασπιζόταν τα νόμιμα δικαιώματα τους, και όχι με τον ιδιώτη, που τους απαγορεύει παράνομα τη διέλευση. Την ώρα που η κυβέρνηση κατεδαφίζει την αυτοδιοίκηση και κάθε κοινωνικό δικαίωμα και δαπάνη, η δημοτική αρχή αντί να υψώσει πολιτικές και δράσεις αντίστασης σε αυτήν την καταστροφική πολιτική, συμπράττει στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και μάλιστα κατ’ εντολή της κυβέρνησης.

Πώς λοιπόν θα εφαρμοσθεί το δημόσιο συμφέρον στη Νούσα; Πώς μπορούν η δημοτική αρχή και οι δημοτικοί της συνεταίροι να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του Δήμου και των δημοτών, όταν, συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα;

Θανάσης Σκούμας, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δ. Θηβαίων

Ματθαίος Καμούτσης, σύμβουλος τοπικής κοινότητας Θίσβης του Δ. Θηβαίων

Δημήτρης Μιχάλης, π. σύμβουλος τοπικής κοινότητας Θίσβης του Δ. Θηβαίων

Θανάσης Τσάκωνας, σύμβουλος τοπικής κοινότητας Θήβας του Δ. Θηβαίων