Επισκευές στο σχολείο της Αλιάρτου

Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα καινούργιο Σχολείο θα βρούν οι μαθητές και οι Δάσκαλοι,με την έναρξη του σχ.έτους το Σεπτέμβριο,καθώς  άρχισαν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιάρτου, από την εταιρεία   ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. η οποία αναδείχτηκε ανάδοχος του έργου, μετά από δημοπρασία. Tη μελέτη συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου και oι δαπάνες καλύπτονται από τακτικά έσοδα του Δήμου..

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή και συντήρηση του φέροντα οργανισμού του κτηρίου που παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης, μονώσεις ,ελαιοχρωματισμούς ,κ.α.

Σημειώνεται πως το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου είναι το μεγαλύτερο του Δήμου.