Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδας – Μάϊος 2013

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το µήνα Μάιο 2013 ανήλθε στο ποσό των

3.825,9 εκατ. ευρώ (4.952,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.054,0 εκατ. ευρώ (5.169,0 εκατ. δολάρια)
κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 5,6%. Η αντίστοιχη
µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 474,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το µήνα Μάιο 2013 ανήλθε στο ποσό των
2.406,4 εκατ. ευρώ (3.133,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.310,4 εκατ. ευρώ (2.963,6 εκατ. δολάρια)
κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,2%. Η αντίστοιχη
µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 150,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,0%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013
ανήλθε στο ποσό των 19.515,3 εκατ. ευρώ (25.545,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.728,7 εκατ. ευρώ
(26.994,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ,
5,9%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 998,1 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 7,6%.
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Μάιο 2013 ανήλθε σε 1.419,5 εκατ. ευρώ
(1.818,7 εκατ. δολάρια) έναντι 1.743,6 εκατ. ευρώ (2.205,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του
έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 18,6%.Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 324,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013
ανήλθε στο ποσό των 19.515,3 εκατ. ευρώ (25.545,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.728,7 εκατ. ευρώ
(26.994,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ,
5,9%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 998,1 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 7,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013
ανήλθε στο ποσό των 11.491,6 εκατ. ευρώ (15.122,1 εκατ. δολάρια) έναντι 10.650,1 εκατ. ευρώ
(13.945,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε
ευρώ, 7,9%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 83,1 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 1,2%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 ανήλθε
σε 8.023,7 εκατ. ευρώ (10.423,0 εκατ. δολάρια) έναντι 10.078,6 εκατ. ευρώ (13.049,0 εκατ.
δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 20,4%. Η
αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 915,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή
14,8%.

Τα µηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρµοστεί στο σύνολο των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαµβανοµένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό
κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων
που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αντίστοιχα, στα µηνιαία
στοιχεία του εµπορίου µε τρίτες χώρες, έχουν ενσωµατωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των
“ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων”, τα οποία µετά τη συµπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν
από τα αντίστοιχα οριστικά.

Πηγή: statistics.gr