Συνεργασία ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ για την από κοινού επίλυση θεμάτων που άπτονται του πρωτογενούς τομέα

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, συζητήθηκαν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο Υπουργείων που πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να μπορέσει να ανταποκριθεί στην παραγωγική του δραστηριότητα,  με το μικρότερο δυνατό  κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν:

Α) Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μεταξύ των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων στο θέμα του ορισμού και της διαχείρισης του φυσικού πόρου των βοσκοτόπων, ενόψει της νέας ΚΑΠ, ένεκα της σημασίας του για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα.

Β) Η απλοποίηση της αδειοδότησης των νέων σταβλικών εγκαταστάσεων που ενσωματώθηκε πλέον σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, μετά από διάλογο με τους φορείς των κτηνοτρόφων με το ΥΠΑΑΤ.

Γ) Επίσης συζητήθηκε και το θέμα της απαλλαγής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την άδεια λειτουργίας τους.

Για την περίπτωση αυτή, υπεγράφη από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στον καθορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για έργα του κτηνοτροφικού τομέα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ, μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαλλάσσεται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ ταυτόχρονα απλοποιείται η διαδικασία και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση των πολύ σημαντικών αυτών για την κτηνοτροφία  έργων.

Οι διατάξεις του εν λόγω σχεδίου ΚΥΑ αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων:

Τύπος εγκατάστασης

Δυναμικότητα

(μέγιστος αριθμός Θέσεων, Ζώων  ή Ισοδύναμων Ζώων)

Εκτροφής ορνιθίων πάχυνσης

15.000

(Θέσεις Πάχυνσης)

Εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

9.000

(Θέσεις Πάχυνσης)

Εκτροφής χοίρων πάχυνσης άνω των 30 Kg

500

(Θέσεις Χοίρων)

Εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 Kg

300

(Θέσεις Χοιρομητέρων)

Εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης

100

(Θέσεις Χοιρομητέρων)

Εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικές, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κλπ.)

30

(Ισοδύναμα Ζώων)

Εκτροφής κουνελιών (κονικλομητέρες με τα παράγωγά τους)

1.000

(αριθμός κονικλομητέρων)

Εκτροφής αιγοπροβάτωνεκτός περιοχών Natura

εντός περιοχών Natura

2.500 (Ζώα)

1.500 (Ζώα)

Εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κλπ.)εκτός περιοχών Natura

εντός περιοχών Natura

150 (Ισοδύναμα Ζώα)

100 (Ισοδύναμα Ζώα)

Εκτροφής άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κλπ)

100 (Ισοδύναμα Ζώα)

Εκτροφής σαλιγκαριών

το σύνολο

Μικτές μονάδες

100 (Ισοδύναμα Ζώα)

Εκκολαπτήρια

το σύνολο

Δ) Τέλος, στη συνάντηση των δυο Υπουργών συζητήθηκε ένα ακόμη αντικείμενο συναρμοδιότητας, μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ, που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων κατά σειρά: Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θράκης, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας ώστε αυτά να αποσταλούν έγκαιρα  στην Ε.Ε. και  η χώρα μας την επόμενη προγραμματική περίοδο να μπορεί εφαρμόσει δράσεις για την βελτίωση των υποδομών των αρδευτικών νερών .

Με αφορμή τις παραπάνω ενέργειες που προωθούνται για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε: «Εδώ και ένα χρόνο καταβάλλουμε συστηματική προσπάθεια συνεργαζόμενοι με συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση των θεμάτων που θέτουν οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι φορείς τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, κάνουμε ό,τι είναι εφικτό ώστε να διευκολύνουμε την παραγωγική διαδικασία των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Μια σειρά από ζητήματα επιλύονται προοδευτικά .Αυτό το οποίο εφαρμόστηκε στην περίπτωση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα επεκταθεί αφ’ ενός μεν στον παραγωγικό τομέα των θερμοκηπίων της χώρας μας και αφετέρου στις εγκαταστάσεις σαλιγκαροτροφίας. Πρόκειται για ελαφριές κατασκευές, όπου με απλές διαδικασίες και όχι χρονοβόρες, οι παραγωγοί μας θα μπορούν να ολοκληρώνουν έγκαιρα  τις διαδικασίες αδειοδότησης της δραστηριότητάς τους. Τόσο οι καινοτόμες καλλιέργειες και εκτροφές όσο και η ευρύτερη υποστήριξη της κτηνοτροφίας που είναι η «αχίλλειος πτέρνα» της ελληνικής παραγωγής,  θα υποστηριχθούν από εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».