Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2013-2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Σήμερα, Δευτέρα 15-07-2013 αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ.  οι Προσωρινοί Πίνακες  Επιλογής βρεφών και νηπίων  στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ  για το Σχολ. Έτος 2013-2014 ως εξής:

  1. Πίνακας  βρεφών    Α  (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)
  2. Πίνακας βρεφών     Β (βρέφη από 1,5 ετών  -2,5 ετών)
  3. Πίνακας νηπίων      (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν  σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων, οι οποίες   συγκροτήθηκαν με τις Αρ. 54856/2-07-2013 και 56487/05-07-2013 Αποφάσεις  Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν  τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .