Στη Eurobank κατέληξε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Κοινοποίηση στα Social Media

Στη Eurobank καταλήγει τελικά το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκρίθηκε η λύση της Eurobank για λόγους συστημικής ευστάθειας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΤΧΣ και η Eurobank θα συνεργαστούν με στόχο να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία τη Δευτέρα 15 Ιουλίου  2013.

Στη διαγωνιστική διαδικασία, έλαβαν μέρος τέσσερις (4) ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και ο όμιλος Πειραιώς.

Η Goldman Sachs ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ για την εν λόγω συναλλαγή.

Πηγή: www.capital.gr