Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο αντλιοστάσιο Διστόμου από τον Οργανισμό Κωπαΐδας

Κοινοποίηση στα Social Media
Αποκατάσταθηκε η βλάβη στις αντλίες του Μόρνου στο Δίστομο από τον Οργανισμό Κωπαΐδας .
Ήδη στις 12 :30, πριν λίγο,τέθηκε σε λειτουργία η 1η αντλία, και ανά μισή ώρα, θα τεθούν σε λειτουργία και οι υπόλοιπες.
Σημείωση Εν Όψει
Ο Οργανισμός Κωπαΐδας είναι αδύνατον να αστυνομεύει τις εγκαταστάσεις του από την Υλίκη έως το Δίστομο με 9 άτομα προσωπικό (Διοικητικό και τεχνικό).
Από εδώ και πέρα την ευθύνη την έχουν όσοι δεν εγκρίνουν τη πρόσληψη του ελάχιστου απαιτουμένου προσωπικού για την ομαλή λειτουργία του!
Σε όλα τα αντλιοστάσια είχε γίνει διάρρηξη και κλοπή των χάλκινων καλωδίων έτυχε μάλιστα σε επιθεώρηση αντλιοστασίων από το προσωπικό του Οργανισμού να ”πέσουν” πάνω στους διαρρήκτες!
http://aliartos-boiotias.blogspot.gr