Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, μειώθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο

Κοινοποίηση στα Social Media

H Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε χθες τα στοιχεία για το Γενικό  Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Ιουνίου  2013. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), μειώθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο  του 2013, σε σύγκριση με τον  Ιούνιο  του 2012  ενώ σε σύγκριση με τον  Μάιο του 2013, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 0,2%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,5%. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), μειώθηκε κατά 0,3% τον Ιούνιο  του 2013, σε σύγκριση με τον  Ιούνιο  του 2012  ενώ σε σύγκριση με τον  Μάιο του 2013, εμφάνισε μείωση κατά 0,2%. Ο μέσος εναρμονισμένος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση  0,2%.

Όπως φαίνεται για τέταρτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται αποπληθωρισμός (τελευταία φορά το Μάιο του 1968 με -0,3%), καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Ιούνιο 2013 διαμορφώθηκε στις 109,95 μονάδες, όντας μειωμένος κατά 0,4% σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2012 και κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση παρουσίασε η ομάδα «Άλλα αγαθά και Υπηρεσίες» με -4,6%, ενώ τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση  με 6,9% εμφάνισε η ομάδα «Στέγαση», λόγω κυρίως των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και του ηλεκτρισμού.

Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ κυριότεροι ερμηνευτικοί παράμετροι αποτελούν: α) η μεγάλη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, β) η δίχως προηγούμενο μακροχρόνια ύφεση, γ) η φθίνουσα επίδραση από την άνοδο των έμμεσων φόρων και δ) η σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών των καυσίμων.  Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι ήπιοι, μέχρι σήμερα, ρυθμοί αποπληθωρισμού είναι πιθανόν να ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών όπως και την ανταγωνιστικότητα εξαγωγικών κλάδων της οικονομίας. Ωστόσο, η πίεση από την οικονομική ύφεση, την άνοδο της ανεργίας και την πτώση εισοδήματος και κατανάλωσης φαίνεται να λαμβάνει χαρακτηριστικά μακροχρόνιας διάρκειας, κάτι που οδηγεί σε συρρίκνωση των επενδύσεων αλλά και του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων, παρασύροντας καθοδικά την προσφορά και σε περαιτέρω διόγκωση των πραγματικών επιτοκίων.

 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2012

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ

108,75

  2,3%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

107,10

  2,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

110,13

  1,7%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

111,07

   1,9%

ΜΑΙΟΣ

110,71

   1,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

110,37

                     1,3%

ΙΟΥΛΙΟΣ

           108,88                      1,3%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

107,78

   1,7%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

           110,44

   0,9%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

111,34

  1,6%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

110,80

  1,0%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

110,51

  0,8%

2013

 

ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ

108,97

 0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

107,17

 0,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

109,90

 -0,2%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

110,41

-0,6%

ΜΑΪΟΣ

110,21

-0,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

109,95

                   -0,4%

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

 

Ετήσιες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

     ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

2013

2012

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

106,18

105,29

             0,8
Αλκοολούχα ποτά και καπνός

128,67

122,96

             4,7
Ένδυση και Υπόδηση

110,90

110,81

             0,1
Στέγαση

131,86

123,30

             6,9
Διαρκή  Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού και υπηρεσίες

98,28

102,46

            -4,1
Υγεία

95,90

99,15

            -3,3
Μεταφορές

124,00

125,28

            -1,0
Επικοινωνίες

98,38

102,76

            -4,3
Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες

96,49

99,68

            -3,2
Εκπαίδευση

97,15

101,16

            -4,0
Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια

105,07

106,90

            -1,7
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

103,24

108,22

            -4,6

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

109,95

110,37

            -0,4

 

 

 

Μηνιαίες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

2013

2013

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

106,18

106,42

            -0,2
Αλκοολούχα ποτά κια καπνός

128,67

128,71

             0,0
Ένδυση και Υπόδηση

110,90

110,89

             0,0
Στέγαση

131,86

132,06

            -0,2
Διαρκή  Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού

98,28

98,58

            -0,3
Υγεία

95,90

95,97

            -0,1
Μεταφορές

124,00

123,62

             0,3
Επικοινωνίες

98,38

98,38

             0,0
Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες

96,49

96,96

            -0,5
Εκπαίδευση

97,15

97,15

             0,0
Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια

105,07

105,01

             0,1
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

103,24

105,90

            -2,5

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

109,95

110,21

            -0,2