Διατήρηση της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς σε επίπεδο τμήματος ζητά το ΕΠ.Β

Κοινοποίηση στα Social Media

Με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα το Επιμελητήριο Βοιωτίας διαμαρτύρεται για ην επιχειρούμενη υποβάθμιση της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς και ζητά την διατήρησή της σε επίπεδο τμήματος.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Με έκπληξη, αλλά και με μεγάλη δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε πως, με ενέργειες του Υπουργείου σας πρόκειται να προβείτε σε μια ακόμη υποβάθμιση των υπηρεσιών του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς, υιοθετώντας την πρόταση για μετατροπή της σε «Γραφείο» και όχι «Τμήμα» όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί στα  πλαίσια της αναδιάρθρωσης των  Υπηρεσιών του Υπουργείου σας.

Η τελικώς διαμορφωθείσα πρόταση, όπως πληροφορούμαστε, διαφοροποιήθηκε από την βούληση και τον σχεδιασμό της Διοίκησης, ως προς την δομή των Υπηρεσιών, με πρόταση να παραμείνει ως Γραφείο πλέον η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς και να αναβαθμιστεί σε Τμήμα η Χημική Υπηρεσία Χαλκίδας (η οποία αρχικά είχε προταθεί να κλείσει), πρόταση που είχε αρχικώς απορριφτεί, δεδομένου πως η διατήρηση της Χημικής Υπηρεσία Λιβαδειάς σε επίπεδο Τμήματος, κατέχει  γεωγραφικά κεντρική θέση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε όμορους νομούς, για την κάλυψη των αναγκών  της Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των δομών όλης της Περιφέρειας.

Μάλιστα, η Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους- Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς είχε προτείνει την αναγκαιότητα διατήρησης της  σε επίπεδο Τμήματος (δηλαδή δομής με αυξημένες αρμοδιότητες και ισχυρότερο χαρακτήρα) για όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά την αναστολή λειτουργίας της Χημικής Υπηρεσίας Λαμίας, λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού και συγχώνευσής  της με την Χημική Υπηρεσία Θηβών, στην οποία υπηρετεί πλέον ένας  χημικός, συνεπικουρούμενη από Τοπικό Γραφείο στην Χαλκίδα, με αρμοδιότητα την Εύβοια λόγω του σχεδόν νησιωτικού χαρακτήρα της.

Εάν συνέβαινε αυτό, η  Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, έτσι όπως θα διαμορφωνόταν,  θα κάλυπτε  πρωτίστως τις ανάγκες του Υπουργείου, που είναι η διασφάλιση των εσόδων από τον έλεγχο των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας (Τελωνεία Οινόης, Στυλίδας, Αντίκυρας, Ιτέας) καθώς και την ασφάλεια και την ορθή δασμολογική κατάταξη των εισαγόμενων  προϊόντων.

Δεδομένου ότι η τελικώς διαμορφωθείσα πρόταση υποβαθμίζει πλέον,  ως Γραφείο τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς και αναβαθμίζει σε Τμήμα τη Χημική Υπηρεσία Χαλκίδας, ζητούμε την αναθεώρηση της πρότασης αυτής.

Κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να ανεχτούμε περαιτέρω  την αποδόμηση της  πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ούτε  να βρισκόμαστε πάντοτε σε θέση διεκδίκησης, έχοντας απέναντί μας την ίδια την πολιτεία, που βλέπει μόνο αριθμούς και τίποτα άλλο.

Ζητούμε να ακούσετε την φωνή των τοπικών κοινωνιών.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης