Νέα έργα για την Βοιωτία από την ΣΑΕΠ 466 (αφορά σε πυρόπληκτες περιοχές του 2007)

Κοινοποίηση στα Social Media

Ύστερα από στοχευμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά, ενεκρίθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, επί πλέον, πιστώσεις για την αποκατάσταση καταστροφών από τις πυρκαγιές του 2007 σε υποδομές της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 27/6/2013 για την περιοχή της Βοιωτίας, πέραν του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  Άσκρη – Μαυρομμάτι, προϋπολογισμού 1.370.000 €, που βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ΣΑΕΠ 466 και των όποιων παρεμβάσεων υλοποιήθηκαν με ιδίους πόρους, ενέκρινε επί πλέον την ένταξη των εξής έργων:

  • «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Άσκρης – Νεοχωρίου – Λεονταρίου στο τμήμα που αφορά την Άσκρη» (πυρόπληκτος περιοχή) προϋπολογισμού 316.000 €
  • «Αγροτική οδοποιία Άσκρης – Κοιλάδα Μουσών» προϋπολογισμού 450.000 €.

Μετά την οριστική έγκριση του προγράμματος, από την Κεντρική Διοίκηση, θα ξεκινήσει η δημοπράτηση και υλοποίηση των εγκριθεισών δράσεων.

O Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κ. Μουλκιώτης Γεώργιος δήλωσε «Διαρκές αίτημά μας, είναι, το κράτος να συμβάλλει πλέον στην αποκατάσταση των όποιων ζημιών, πέραν των δικών μας πόρων και προσπαθειών. Οι αγρότες και οι κάτοικοι της περιοχής το καλοκαίρι του 2007, υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οφείλουμε, να τους παρέχουμε αγροτικό δίκτυο που να διευκολύνει την κίνησή τους, για την καλλιέργεια των χωραφιών και της μεταφοράς των προϊόντων τους».