Παραχώρηση εξοπλισμού από τη ΔΕΠΟΔΑΘ για την υποστήριξη των Δήμων-Μελών

Κοινοποίηση στα Social Media

Τη Τρίτη 02/07/2013 παραχωρήθηκε προς χρήση από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ στο Δήμο Θήβας ένα φορτηγό όχημα με γερανό για τη μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου (στρώματα, έπιπλα κτλ). Το συγκεκριμένο όχημα είχε προμηθευτεί η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ στα τέλη του 2011.

Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου οχήματος, η υπηρεσία μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων θα γίνεται απευθείας από το Δήμο Θήβας, για την περιοχή ευθύνης του.

Να αναφέρουμε επίσης ότι τον Αύγουστο θα παραχωρηθεί προς χρήση στο Δήμο Θήβας και ένα (1) επιπλέον όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 μ3 για την ενίσχυση της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων του (πράσινων κάδων).

Στο Δήμο Θήβας θα παρέχεται πλέον από το ΦοΔΣΑ μόνο η υποστηρικτική υπηρεσία του πλυσίματος των κάδων. Στους υπόλοιπους Δήμους Μέλη της (Δ. Τανάγρας, Δ. Αλιάρτου, Δ. Ορχομενού) θα συνεχίσουν να παρέχονται κεντρικά από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και οι υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες (μεταφορά ανακυκλώσιμων, ογκωδών κτλ).

Με τη παραχώρηση και των παραπάνω οχημάτων θα έχουν παραχωρηθεί συνολικά προς χρήση από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προς το Δήμο Θηβαίων τα παρακάτω οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του. Ένα (1) σάρωθρο (σκούπα), τέσσερις (4) πρέσες (δύο πρέσες με γερανό 14 μ3 και δύο πρέσες 16 μ3) για τη αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων του, μία (1) πρέσα 14 μ3 για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου (μπλε κάδων) και τέλος ένα (1) φορτηγό όχημα με γερανό για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων του.

Αντίστοιχα, στο Δήμο Τανάγρας έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, δύο (2) πρέσες 22 μ3 και μία (1) πρέσα 14μ3 στο Δήμο Αλιάρτου για την υποστήριξη της αποκομιδής τους.

Να αναφέρουμε επίσης ότι, με την ένταξη χρηματοδότησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία ήδη προχωρά με γρήγορους ρυθμούς (έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί και έχουν επιλεγεί οι ανάδοχοι των 2 υποέργων) αλλά και με την αναμενόμενη ένταξη της κατασκευής μονάδας αδρανών υλικών στο ΧΥΤΑ, η οποία αξιολογείται ήδη στη Περιφέρεια, η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ αναλαμβάνει την διαχείριση ενός ολοκληρωμένου  συστήματος, των αστικών απορριμμάτων των Δήμων Μελών της καθώς και των αδρανών αποβλήτων της περιοχής μας.

Το αμέσως επόμενο επίσης διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την αποκατάσταση των 7 τελευταίων ανενεργών ΧΑΔΑ, των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας.

Τέλος, προχωρούν οι εργασίες του έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 2ου κυττάρου του ΧΥΤΑ.

Στόχος του Φο.Δ.Σ.Α είναι, να επικεντρωθεί, σύμφωνα με την ευθύνη που έχει από το νόμο, για να κατασκευάσει και λειτουργήσει τα σύνθετα έργα που έχουν δρομολογηθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων, παρέχοντας τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες προς τους Δήμους Μέλη της σε όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.

 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ  Α.Ε.