Προστασία των μελισσών από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων

Κοινοποίηση στα Social Media

Οι  ψεκασμοί  με  γεωργικά  φάρμακα  την  περίοδο  της  ανθοφορίας  δημιουργούν σοβαρά  προβλήματα  καθόσον  πολλά  από  αυτά  και  κυρίως  τα  εντομοκτόνα  είναι μελισσοτοξικά.

Η ζημιά που προκαλείται από τους ψεκασμούς αυτούς είναι διπλή :

-Αφ’ ενός θανατώνονται οι μέλισσες και μειώνεται ή χάνεται η παραγωγή τους

-Αφ’ ετέρου μειώνεται η παραγωγή των καλλιεργειών καθόσον οι μέλισσες μέσω

της επικονίασης είναι βασικός συντελεστής της καρπόδεσης .

Για τους λόγους αυτούς οι καλλιεργητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Προς την κατεύθυνση αυτή υπενθυμίζεται ότι  οι παραγωγοί πρέπει να  λαμβάνουν  προληπτικά μέτρα και κυρίως στις   καλλιέργειες με μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας (βαμβάκι, κηπευτικά, κ.λ.π.) όπως :

α. Χρήση των λιγότερο μελισσοτοξικών γεωργικών φαρμάκων .

β. Εφαρμογή των ψεκασμών την  ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κυρίως μετά την δύση του ηλίου.

γ .Προειδοποίηση των μελισσοκόμων, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού.

δ.  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσης των γεωργικών

φαρμάκων.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και την διεύθυνσή  για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους .

ΜΕ ΕΠ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ