Συνεδριάζει το Δ.Σ. Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις  10  ΙΟΥΛΙΟΥ  του 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

1)         Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης μέσω της  ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος  διαλογής βιοποδομήσιμων  υλικών στη πηγή.

2)         Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού των Τελών βοσκής για το έτος 2013.

3)         Έγκριση για την προσχώρηση του Δ.Θηβαίων στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την μείωση των εκπομπών του CO2.

4)         Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του 2ου Λυκείου Θήβας (β’ δόση) ποσού 2.000,00€ (σχετ. η υπ’ αριθ. 16/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

5)         Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δομβραίνας (σχετ. η υπ’ αριθ. 15/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

6)         Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για γενικές επισκευαστικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ελλοπίας (σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

7)         Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 για επισκευαστικές ανάγκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 18/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

8)         Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αμπελοχωρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αμπελοχωρίου και στο Σύλλογο Παραδοσιακής Μουσικής (σχετ. η υπ’ αριθ. 17/2013 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

9)         Έγκριση μελέτης ΔΕΔΔΗΕ  ποσού 33.676,69 ευρώ (με Φ.Π.Α 23%) για το υποέργο: «Hλεκτροδότηση υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας».

10)      Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 134,80€ από τον Κ/Κ ΘΙΣ2008/2006 που αφορά κατανάλωση νερού β’ εξαμήνου  2007 του Λαζάρου Σπυρίδωνα του Ηλία.

11)      Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 80,00€ από τον Χ.Κ. 315/2012 που αφορά κλήση παράνομης στάθμευσης στο όνομα Δουγέκος Δημήτριος του Βασιλείου και έκδοση νέου χρηματικού καταλόγου στο όνομα Νικολάου Ευάγγελος του Διομήδη.

12)      Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 80,00€ από το Χ.Κ. 315/2012 που αφορά κλήση παράνομης στάθμευσης στο όνομα Νικολοπούλου Δήμητρα.

13)        Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προσαυξήσεων του  Χ.Κ. 243/2011  του κ. Παπαδημητρούλη Νικόλαου έως 31/5/2013  λόγω μη έγκαιρης κατάθεσης ατομικής ειδοποίησης.

14)      Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων λόγω διπλής πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης στην Ταμειακή Υπηρεσίας και ΕΛΤΑ.

15)      Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.766,96€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Ελλοπίας Δ.Θίσβης».

16)      Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδών στην περιοχή Συνοικισμός Δ. Θηβαίων».