Διασφάλιση της διαφάνειας από την Περιφέρεια Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ενημερωτική ημερίδα για την εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε επίπεδο χώρας είναι η πρώτη που γίνεται σε περιφέρεια. Την ημερίδα παρακολουθήσαν υπηρεσιακοί παράγοντες με στόχο την καλύτερη υλοποίησης της συγκεκριμένης εφαρμογής που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες της πλήρους παρακολούθησης της πορείας μιας σύμβασης.

«Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η δημόσια διοίκηση, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πεδίο, όχι μόνο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και έντονης αρνητικής κοινωνικής κριτικής», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά και πρόσθεσε: «Η εξυπηρέτηση των πολιτών προϋποθέτει, εκτός από τη φιλοτιμία, την εργατικότητα ή την ικανότητα των υπαλλήλων και την ύπαρξη ενός κατάλληλου θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου το οποίο όχι μόνο θα υποστηρίζει και θα υποβοηθεί τους υπαλλήλους στο έργο τους, αλλά και θα παρέχει εγγυήσεις, θεσμικού χαρακτήρα, ότι η δράση της δημόσιας διοίκησης κατατείνει αποδεδειγμένα στην ικανοποίηση βασικών δημοκρατικών και δημοσιονομικών αρχών ενός σύγχρονου κράτους, που είναι υποχρεωμένο να προσαρμόζεται και να καινοτομεί, προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, στη σημερινή εσωτερική αλλά και διεθνή οικονομική πραγματικότητα».

Όπως είπε μία τέτοια θεσμική παρέμβαση αποτελεί η σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων.

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων «έχει ως στόχο την ενίσχυση της   διαφάνειας» και παράλληλα δημοσιοποιούνται έγκαιρα οι τεχνικές προδιαγραφές των αιτημάτων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, «επί τη βάσει συγκεκριμένων και κοινώς αποδεκτών προτύπων, γεγονός που συμβάλλει στη διαφάνεια και στην ομαλότερη λειτουργία του ανταγωνισμού, με σημαντικά προσδοκώμενα οφέλη όσον αφορά το κόστος προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από το Δημόσιο».

Η κ. Παπαθωμά τόνισε επίσης ότι «η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζει και θα υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας, όχι μόνο επειδή είναι υποχρεωμένη να το κάνει, αλλά και επειδή πιστεύει σε αυτές της υψηλής αξίας θεσμικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν τη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και εν τέλει την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων των πολιτών, μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον».

Καταλήγοντας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι εκτός των σημαντικών αυτών θεσμικών παρεμβάσεων, όπως το Μητρώο συμβάσεων «χρειαζόμαστε και σοβαρά και ισχυρά όπλα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, που μαστίζει, εδώ και δεκαετίες, το ελληνικό δημόσιο και επηρεάζει αρνητικά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα  του».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Βασίλης Κύρκος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι με την εφαρμογή του Μητρώου «ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται από το πρωτογενές αίτημα που αφορά προμήθεια αγαθών υπηρεσιών ή υλοποίηση έργων μέχρι και την τελική πληρωμή» και συμπλήρωσε ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου εκτός του ότι θα διευκολύνει τους υπαλλήλους για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και τους πολίτες θα δώσει σημαντικές πληροφορίες και για σειρά ζητημάτων που προκύπτουν.

«Θα μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, πως μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες τιμές, πως μπορούμε να έχουμε καλύτερη προμήθεια, από πού μπορούμε να την πάρουμε και για παράδειγμα αν την εισάγουμε θα δώσει την δυνατότητα αν επιθυμεί κάποιος να την παράγει», κατέληξε ο κ. Κύρκος.

imer2

imer3

imer4