Δανειστές εμίρηδες και Έλληνες… κακομοίρηδες

Κοινοποίηση στα Social Media

Στα χέρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρίσκεται η σημαντική έρευνα για την ύπαρξη υδρογονανθράκων που διεξήγαγε η νορβηγική εταιρεία PGS ενώ ήδη πετρελαϊκές εταιρείες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, τέσσερις περιοχές παρουσιάζουν «μεγάλες δυνατότητες και σημαντική δυναμική» σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου και πετρελαίου), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος ταυτόχρονα ανακοίνωσε πως από σήμερα η νορβηγική εταιρεία PGS, που συνέλεξε στοιχεία μήκους 12.500 χλμ., θα διαθέτει προς πώληση τα δεδομένα σε πετρελαϊκές εταιρείες. Σημειώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013 μετά την απόφαση για επέκταση του προγράμματος από α 8.500 χιλιόμετρα στα 12.500 χιλιόμετρα.

Η βόρεια περιοχή 10×10 χιλιόμετρα γραμμών στο Ιόνιο Πέλαγος, πάνω στην Πριαπούλια Ζώνη (Pre-Apulian zone). Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της ανθρακικής πλατφόρμας της νοτίου Αδριατικής, με ανθρακικά πετρώματα του ανώτερου Κρητιδικού έως Ηωκαίνου, που καλύπτονται από παχύ κάλυμμα λεπτομερών ιζημάτων του Ολιγοκαίνου και κλαστικά ιζήματα του Μειο-Πλειοκένου. Το σύστημα αυτό, έχει ανάλογα στους παραγωγικούς ταμιευτήρες διηρρηγμένων ανθρακικών πετρωμάτων της κεντρικής Αδριατικής, στην γειτονική Ιταλία και Αλβανία.
Στα νότια, υπάρχει ένας αραιότερος κάνναβος γραμμών γύρω από το κοίτασμα του Κατακόλου. Η περιοχή αυτή ανήκει στην Ιόνιο ζώνη και έχει αναλογίες με χερσαίες παραγωγικές περιοχές στην Αλβανία. Η απεικόνιση των πετρωμάτων θα επικεντρωθεί στα Ηωκαινικά και Κρητιδικά ανάλογα για το Κατάκολο και στους Τριαδικούς εβαπορίτες, οι οποίοι παρουσιάζουν δυναμικό με εναλλαγές αλίτη, γύψου και ανυδρίτη, με δολομίτες και στρώματα σχιστολίθων πλούσιων σε οργανικά.
Νοτίως της Κρήτης, ο κάνναβος των γραμμών θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, το πρίσμα προσαύξησης του Νεογενούς στη Μεσογειακή ράχη, όπως και την έκταση, το πάχος και τη συνέχεια του καλύμματος των εβαποριτών του Μεσσηνίου.

 iefimerida.gr