Η ΕΑΣ Λιβαδειάς για τη ΝΕΑ ΚΑΠ

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Λιβαδειάς και Γ.Γ. της ΠΑΣΕΓΕΣ μετά από ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές αποφάσεις για την ΝΕΑ ΚΑΠ 2014-2020 που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 27-06-2013 από εκπροσώπους τις Ε.Ε. στην Ελλάδα έκανε την ακόλουθη δήλωση.

Oι πολιτικές αποφάσεις για την ΚΑΠ 2014-2020 στέλνουν ένα διπλό μήνυμα.

Πρώτον ότι η στήριξη αρχίζει να μειώνεται γενικότερα για τον Αγροτικό Τομέα της Ε.Ε. αφού μόνο για την χώρα μας οι απώλειες των εισρoών από το 2014 θα ανέλθει περίπου στο 14%.

Δεύτερον ότι η κοινή Αγροτική Πολιτική χάνει τα «κοινά» της χαρακτηριστικά εξέλιξη η οποία μπορεί να επιφέρει μερική ή ολική επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ μετά το 2020.

Επομένως και η εφαρμογή της ΝΕΑΣ ΚΑΠ αλλά και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το πρωτογενή τομέα της χώρας μας πρέπει να γίνει με εθνοκεντρικά κριτήρια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εθνική «ανεξαρτησία» (επάρκεια αγροτοδιατροφικών προϊόντων) η αειφορία της γης και του περιβάλλοντος όπως και η Βιωσιμότητα-ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το πλαίσιο εφαρμογής της ΝΕΑΣ ΚΑΠ παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να αποφασίσει για τα επιμέρους θέματα και να εκδώσει τους εφαρμοστικούς κανονισμούς.

Εάν επιλεγεί η δυνατότητα της ήπιας σύγκλισης έως το 2019 επιλογή που δίνει δυνατότητα ήπιας προσαρμογής των εκμεταλλεύσεων στα νέα δεδομένα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που εισπράττουν ενισχύσεις πάνω από τον εθνικό

ή περιφερειακό μέσο όρο θα απολέσουν  το 30-45 % των δικαιωμάτων τους.

Επειδή αυτή η εξέλιξη θα κλονίσει την ανταγωνιστικότητα των υφισταμένων βιώσιμων και οριακά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων επιβάλλεται η δέουσα σοβαρότητα από τους αρμόδιους σχετικά με τις αποφάσεις που θα λάβουν για τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν:

Α) Τον ορισμό του ενεργού αγρότη

Β) Την αναδιανεμητική πληρωμή για τα πρώτα εκτάρια της

εκμετάλλευσης.

Γ) Τους Νέους Αγρότες

Δ)  Το καθεστώς μικροκαλλιεργητών

Ε)  Τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

ΣΤ) Της ισοδυναμίας του πρασινίσματος

Ζ)  Τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς( μειονεκτικές περιοχές)

Η) Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 

Οι αγρότες μας θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και στο διάστημα που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από το κράτος μας  δηλαδή έως 01-08-2014 αλλά και έπειτα, έτσι ώστε να προσαρμόσουν τα δεδομένα των εκμεταλλεύσεων τους για να επιτύχουν την βέλτιστη απόδοση των ενισχύσεων τους από τα επιμέρους μέτρα που θα έχουν τη δυνατότητα από τις αρχές του 2015.