Αλλαγή στάσης και των τραπεζών ζητά η ΕΣΕΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΕΣΕΕ μέσα από το έργο «Υπηρεσία Υποστήριξης των  Μμε εμπορικών επιχειρήσεων»,  διαπιστώνει ότι τον τελευταίο χρόνο οι Τράπεζες έχουν γίνει εξαιρετικά σκληρές απέναντι στους εμπόρους, δεν δέχονται κανένα συμβιβασμό και αντιμετωπίζουν αρνητικά κάθε προσπάθεια ρύθμισης δανείων ή χρηματοδότησης υγιών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάσχεσης της υφεσιακής πορείας και κατόπιν της δυνατότητας συμμετοχής στην ομάδα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Task Force για την επίτευξη αμοιβαίων επωφελών συμφωνιών ρευστότητας στην αγορά, η ΕΣΕΕ απέστειλε σχετική επιστολή προς τους Υπουργούς  Οικονομικών και Ανάπτυξης με στόχο να ενημερώσει για την υφιστάμενη κατάσταση και τα ανυπέρβλητα εμπόδια που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία.

Στην επιστολή της η ΕΣΕΕ αναφέρεται στις συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, λόγω της αυστηρής και πολλές φορές, αδικαιολόγητης στάσης που έχουν υιοθετήσει μεγάλες και μικρότερες Τράπεζες. Δυσκολίες και υπερβολές παρατηρούνται ακόμα και σε περιπτώσεις «ενήμερων» επιχειρήσεων τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν δυνατότητες βιώσιμης επέκτασης των δανειακών υποχρεώσεων για τις ανάγκες ενίσχυσης της ρευστότητας και των δραστηριοτήτων τους.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, υγιείς επιχειρήσεις έρχονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, απειλείται η βιωσιμότητα πολλών από αυτούς και μικρομεσαίοι έμποροι φτάνουν σε απελπιστική οικονομική και  επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.

Συγκεκριμένα, εντοπίζεται μεγάλος αριθμός περιστατικών, όπου:

• Από υγιείς εμπορικές επιχειρήσεις με σημαντικούς κύκλους εργασιών, αναφέρεται ότι ζητείται υποθήκευση ακόμη και της πρώτης κατοικίας του επιχειρηματία για έγκριση δανείου ύψους 10.000 ευρώ (!).

• Οι τράπεζες αρνούνται κάθε διευθέτηση υφιστάμενου δανεισμού που προτείνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, και απαιτούν, ακόμη και μέσω της δικαστικής οδού, διαρκείς, πρόσθετες διασφαλίσεις εγγυήσεων έναντι χρεών, ακόμη και για δάνεια που οι ίδιες χορήγησαν χωρίς εξασφαλίσεις.

• Παρά το γεγονός ότι ορισμένες ελληνικές τράπεζες έχουν συμφωνήσει με την ΕΤεΠ τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις ελληνικές ΜμεΕ και έχει ανακοινωθεί ότι έχουν λάβει τους αντίστοιχους πόρους, δεν ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τη δυνατότητα δανειοδότησής τους με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο του ως άνω μηχανισμού, με συνέπεια τα χρήματα αυτά να μη διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία. Από το 1,5 δις που έχει εκταμιευτεί στις Τράπεζες, έχουν δοθεί στην αγορά μόνο τα 315 εκ. -περίπου το 1/5. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που δέχονται αιτήματα χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, υψώνουν ανυπέρβλητα εμπόδια μέσω υπερβολικών απαιτήσεων για παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων σε κάλυψη των δανείων αυτών.

• Στο διαδικαστικό σκέλος σημειώνουμε ότι καμία σχεδόν από τις τράπεζες δεν έχει οργανωμένα και συστηματικά αντιμετωπίσει την ανάγκη των πελατών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για βιώσιμη αναδιάρθρωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες προς το δίκτυο των καταστημάτων με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των πελατών είτε να αποτρέπεται από την υποβολή σχετικών αιτημάτων είτε να αφήνεται παντελώς απληροφόρητη και να υφίσταται αβοήθητη τις συνέπειες της καθυστέρησης καταβολής των οφειλομένων δόσεων.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι είναι καθήκον της η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας των υγιών επιχειρήσεων και αν δεν αλλάξει η άδικη στάση που έχουν υποχρεωθεί να υιοθετήσουν οι ελληνικές τράπεζες, τότε δυστυχώς πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους απασχολούμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις και τις οικογένειές τους. Τα λουκέτα και η ανεργία θα συνεχίσουν να αυξάνονται έτι περαιτέρω και η τρέχουσα ύφεση όσο διαρκεί θα καταστρέφει το ελληνικό εμπόριο και την αγορά.

Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει να γυρίσει σε τροχιά ανάπτυξης, δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε υγιείς επιχειρήσεις να καταστραφούν, στο όνομα της «εξυγίανσης» ενός τραπεζικού συστήματος που και αυτό μεταφέρει τις παθογένειές του στο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας μας. Στην κατεύθυνση της προστασίας και διάσωσης της υγιούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας πρέπει να εκλείψουν πρακτικές, που μόνο «αναπτυξιακές» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Το σχέδιο ίδρυσης νέας Επενδυτικής Τράπεζας που θα χρηματοδοτεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, ουσιαστικά στέλνει ένα  μήνυμα δυσαρέσκειας και επιχειρεί  μία ηχηρή παρέμβαση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η νέα Τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο, που θα ιδρυθεί με κεφάλαια της ΕΤεΠ, του Γερμανικού και ελληνικού δημοσίου, στα πρότυπα της KfW, φαίνεται να θέλει να πάρει επάνω της την ενίσχυση της ρευστότητας στην ελληνική αγορά, παρακάμπτοντας το τραπεζικό σύστημα. Το ζητούμενο όμως για τις επιχειρήσεις είναι το χρονοδιάγραμμα και η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί έξυπνα και άμεσα μεταξύ διαθέσιμων κεφαλαίων και των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

Η ΕΣΕΕ έχει κάθε πρόθεση να θέσει στη διάθεση της Ελληνικής Πολιτείας, την εμπειρία των συμβούλων που συμμετέχουν στο έργο «Υπηρεσία Υποστήριξης των εμπορικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», τόσο στο στάδιο της αναζήτησης και σχεδιασμού των κατάλληλων λύσεων όσο και στο στάδιο της υλοποίησης των αποφάσεων για ρυθμίσεις επέκτασης και επαναχρηματοδότησης δανείων.

Τέλος η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της έκθεσης της ομάδας εργασίας της ΕΕΤ για πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμεΕ στην Ελλάδα, υποστηρίζει την αναγκαιότητα συμφωνίας σε έναν κώδικα δεοντολογίας μεταξύ ΜμεΕ και ελληνικών τραπεζών και συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι οι Έλληνες έμποροι θέλουν τις ελληνικές τράπεζες δίπλα τους και όχι απέναντί τους.