Ανάπλαση Πλατείας Παιδικής Χαράς στην πόλη της Αμφίσσης

Κοινοποίηση στα Social Media

Την Πέμπτη 27/06/2013 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Παιδικής Χαράς» μεταξύ του Δημάρχου Δελφών, κ. Νικολάου Δημ. Φουσέκη και της Κοινοπραξίας «Γ. Σκοπελίτης- Δ. Σιδηρόπουλος» που αναδείχθηκε ανάδοχος της εν λόγω εργολαβίας συμμετέχοντας στην σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανήλθε σε 250.000,00 € με ΦΠΑ ενώ το τελικό κόστος της εργολαβίας, ύστερα από την έκπτωση ύψους 11 % που προσέφερε ο ανάδοχος, ανέρχεται σε 222.499,99 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου που εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων της πόλης της Αμφίσσης, όπως σας έχουμε πληροφορήσει και σε προηγούμενα δελτία τύπου έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ε.Π. Θεσσαλία-Στ. Ελλάδα-Ήπειρος). Το έργο θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην πλατεία παιδικής χαράς (Εθνικής Αντίστασης) της πόλης της Αμφίσσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στους χώρους της πλατείας, αντικατάσταση των παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED υψηλής απόδοσης και πολύ χαμηλής κατανάλωσης, αποξήλωση της υφιστάμενης παιδικής χαράς και κατασκευή νέας έτσι ώστε να πληρεί τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφαλείας και από πλευράς κατασκευής και από πλευράς οργάνων.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του έργου: «Υπόλοιπη ανάπλαση ιστορικού κέντρου», που αφορά την πόλη της Αμφίσσσης και υλοποιείται σε τμήματα των οδών Ι. Γάτου, Παπαχρήστου, Κορδώνη, Κομνά Τράκα, Γκούρα και Αθανασίου Διάκου της αγοράς της πόλης, έργο επίσης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων της Αμφίσσης.

Κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια, οδοστρώματα και πεζόδρομοι με ταυτόχρονη υπογείωση του εναέριου δικτύου της Δ.Ε.Η. και απομάκρυνση των στύλων της Δ.Ε.Η.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Δημ. Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Η ανάπλαση της πλατείας της παιδικής χαράς (Εθνικής Αντίστασης) αποτελεί συμπληρωματικό έργο των αστικών αναπλάσεων της συνολικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αμφίσσης. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων ολοκληρώνει την αστική μεταμόρφωση της Αμφίσσης όπως αυτή επιτελέστηκε τα τελευταία 15 χρόνια και όπως είχε σχεδιαστεί από το έτος 2000.

Μετουσιώνοντας το όραμά μας σε σχέδιο έργων, ωριμάζοντας με τις απαραίτητες μελέτες τα έργα μας, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις και εντάσσοντας τις προτάσεις μας σε χρηματοδοτικά πλαίσια, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι με οργανωμένη δουλειά και συνεργασία αιρετών και υπηρεσιών, το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.

Ζητούμε την κατανόηση, την υπομονή και την ανοχή των συμπολιτών μας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών των έργων. Οι υπηρεσίες μας θα καταβάλλουν την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας».