Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 3/7 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Κοινοποίηση στα Social Media
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 3η Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 47.020,00€ από ΣΑΤΑ 2013 (5η και 6η εντολή). {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € του ΥΠΕΣ από τακτική κατανομή Μαΐου 2013. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 557,35 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,59€ του ΥΠΕΣ (1/12 5ης δόσης αρ. 27 του Ν. 3756/09). {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 8.800,90 € για δημιουργία νέων Κ.Α. για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.455,57 € για δημιουργία νέου Κ.Α για εξόφληση υπολοίπου τιμολογίου 2012 στην ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ Α.Ε. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 15.000,00 € για δαπάνες μισθοδοσίας. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 6.000,00 € για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων και πλυντηρίου κάδων. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 1.206,02 € για δημιουργία νέου Κ.Α για δαπάνες δημοσιεύσεων. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.500,00 € για προμήθεια αντλιών για το Βιολογικό Σταθμό Αράχωβας. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.500,00 € για δημιουργία νέων κωδικών εσόδων. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ” και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 12.000,00 €. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων σε τουριστικά είδη, είδη λαϊκής τέχνης, ειδών σπορ και σκι κ.λ.π. {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας εργατών καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο μηνών για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη