Eπισημάνσεις της ΕΣΕΕ στο συνέδριο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΕΣΕΕ συμμετείχε στο συνέδριο του ILO με συγκεκριμένες προτάσεις και επισημάνσεις, ώστε να μπορέσουμε από κοινού κοινωνικοί εταίροι και Υπουργείο Εργασίας να ξεπεράσουμε την κρίση στην ελληνική αγορά εργασίας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επισήμανε ότι το πλάνο αντιμετώπισης της ανεργίας θα πρέπει να αναζητήσει και να προσδιορίσει τις αντοχές, τις αδυναμίες, τις απειλές, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται στο περιβάλλον κρίσης.

Επίσης, πρότεινε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου και με την τεχνική βοήθεια και την εμπειρία του ILO, με αποκλειστικό θέμα το σχεδιασμό και την προώθηση μίας νέας «Στρατηγικής Ανάκαμψης της Απασχόλησης».

Πάγια θέση του ελληνικού εμπορίου είναι η επιδότηση της απασχόλησης και όχι της ανεργίας και επιδίωξη της ΕΣΕΕ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης ευκαιρίας και όχι η απασχόληση ανάγκης.

Η Ελλάδα διανύει τον έκτο χρόνο συνεχούς ύφεσης με τραγικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Η δημοσιονομική προσαρμογή και οι πολιτικές λιτότητας που υιοθετήθηκαν, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο της ανεργίας, με αποτέλεσμα στη χώρα μας να καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη. Η ΕΣΕΕ από την πρώτη στιγμή πήρε ξεκάθαρη θέση, προειδοποιώντας ότι η ακολουθούμενη περιοριστική πολιτική, εκτός της μεγάλης συρρίκνωσης του ΑΕΠ, θα είχε τραγικές κοινωνικές συνέπειες με διόγκωση της ανεργίας και της φτώχειας και ενίσχυση του ρεύματος μετανάστευσης των νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση με τις θέσεις και τις απόψεις της ΕΣΕΕ, γεγονός που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, η ΕΣΕΕ είχε υποστηρίξει επανειλημμένα στο παρελθόν και σε όλους τους τόνους ότι:

  • Η μείωση του κατώτατου μισθού δεν πρόκειται να περιορίσει την ανεργία αφού θα επιφέρει περαιτέρω υποχώρηση της ζήτησης.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από δομικές μεταρρυθμίσεις και όχι από την απομείωση του κατώτατου μισθού.
  • Προϋπόθεση για έξοδο από την ύφεση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετατραπούν από μικρο-εισαγωγικές σε μικρο-εξαγωγικές.
  • Εξαιρετικής σημασίας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αφού αν κάθε μικρομεσαία προσλάμβανε έναν άνεργο, θα είχε λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας.
  • Χωρίς ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα και μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κλείνουν.
  • Αναγκαία επίσης συνθήκη για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας είναι η πάταξη της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας. Παράλληλα, το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό καθώς συνιστά ένα υπέρμετρο βάρος για τις επιχειρήσεις.
  • Χωρίς απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα στοχεύει στους πραγματικά εύπορους δεν πρόκειται να επιτευχθεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
  • Περισσότερες και πιο ουσιαστικές ενεργητικές πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους.
  • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά ταμεία (ακόμα και των κονδυλίων που δεν έχουν απορροφηθεί) για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης.

Η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει με ευχολόγια και με παθητική στάση. Αντίθετα, απαιτείται άμεση ανάληψη δράσεων και ολοκλήρωση βασικών μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφονται στις θέσεις, στις έρευνες και στα δελτία που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΣΕΕ, ώστε να επανεκκινήσουν οι υγιείς δυνάμεις της αγοράς, να αντιμετωπιστούν δραστικά τα διαρκώς αυξανόμενα λουκέτα στην αγορά, να τονωθούν η απασχόληση και ο κύκλος εργασιών. Περισσότεροι φόροι, επιβαρύνσεις και γενικότερα αιφνιδιασμοί, χωρίς ουσιαστικό διάλογο και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και οι τεκμηριωμένες απόψεις των κοινωνικών εταίρων το μόνο που θα καταφέρουν είναι μεγαλύτερες αποκλίσεις στα έσοδα, περισσότερα λουκέτα, πολιτική αποσταθεροποίηση και ένταση της κοινωνικής αδικίας και δυσαρέσκειας.

Η μάχη για την καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει να είναι εθνική και σε αυτή πρέπει να συμβάλουν όλες οι δυνάμεις της αγοράς. Η ΕΣΕΕ, ως θεσμοθετημένος κοινωνικός εταίρος στο κοινωνικό διάλογο, θα είναι όπως πάντα παρούσα.