«Εκτός, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων».

Κοινοποίηση στα Social Media

Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, για μια ακόμη φορά, να διαμαρτυρηθούμε για την άδικη αντιμετώπιση της Βοιωτίας και όλης βέβαια της Στερεάς Ελλάδας, καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός τους από σοβαρά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σχεδιάζεται η προκήρυξη, από τον ΟΑΕΔ, προγράμματος προώθησης στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 7.000  ανέργων νέων, ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων, με έμφαση στην καινοτομία».

Σκοπός της δράσης είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, με την οικονομική ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας, που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Δυστυχώς όμως, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Περιφέρεια ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας 9, για τους γνωστούς στατιστικούς λόγους, που αποτυπώνουν στρεβλά την ζώσα πραγματικότητα, αποκλείεται και από αυτό το πρόγραμμα.

Σημειώνουμε και εδώ, ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, η Στερεά Ελλάδα (59,1%) κατατάσσεται  μέσα στις δέκα ευρωπαϊκές περιφέρειες με την υψηλότερη ανεργία στους νέους.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας, τις θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας μας και προβείτε στην τροποποίηση του προγράμματος ή στην άμεση αναζήτηση άλλης ισοδύναμης χρηματοδότησης για τους άνεργους νέους και τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, με όμοια  ή ανάλογα χαρακτηριστικά.

Επιτέλους, η αδικία αυτή απέναντι στην Στερεά Ελλάδα και στους ανθρώπους της πρέπει άμεσα να σταματήσει.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης