Την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή στο Δήμο Λεβαδεών

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 12η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00  στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 48.000,00 για την λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση ΠΑΛΙΟΜΗΛΙΑ ΕΛΙΚΩΝΑ.

  1. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς (κατάστημα Νερόμυλος).
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.984,57 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.
  3. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης 45,28 ευρώ για έξοδα συμβολαιογράφου από πράξη ανάληψης γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης.
  4. ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την οργάνωση και λειτουργία της Κατασκήνωσης στην θέση Παλιομηλιά του Δήμου Λεβαδέων έτους 2013.
  5. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για μίσθωση μηχανήματος για δράσεις Πολιτικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων