Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου Αλιάρτου

Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ του Δήμου  Αλιάρτου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΕΡΑΑ.

Πρόκειται για έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας και αφορά τους ΧΑΔΑ των Θεσπιών, του Νεοχωρίου και του Μαζίου.

Οι εργασίες άρχισαν ήδη ,τις προηγούμενες μέρες ,από τις Θεσπιές και ταχύτατα θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες.

Η αποκατάσταση θα δώσει στους δημότες, χώρους καθαρούς, δεντροφυτεμένους και προστατευμένους, όπως ταιριάζει σε  πολιτισμένες κοινωνίες. Επίσης θα προστατέψει το Δήμο από αυστηρά πρόστιμα.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μέλημά μας, η ποιότητα ζωής είναι προτεραιότητά μας.