Απολυμάνσεις και σειρά μέτρων και στον Δήμο Ορχομενού

Σε απολύμανση των Δημοτικών Κτηρίων προχωρά ήδη ο Δήμος Ορχομενού καθως και σε μέτρα προστασίας και λειτουργίας – διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊου.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του αλλά και της προστασίας της υγείας των δημοτών του προχώρησε στα εξής:
Αδειάλειπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού αλλά και διαρκής έλεγχος για τυχόν βλάβες στην ύδρευση.
Συγκρότηση ομάδας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ σε δύο επίπεδα.
Α. Ομάδα υπαλλήλων που θα δέχεται τηλεφωνικά και με email αιτήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και μη που αξιολογούνται ως αναγκαία, με επικεφαλείς τους Διευθυντές.
Β . Επιτροπή έκτακτης ανάγκης συγκροτούμενη από τους Αντιδημάρχους τους Προέδρους των Τ.Κ καθώς και τη Γενική Γραμματέα με επικεφαλή τη Δήμαρχο.
“Εξοπλίζουμε και ενεργοποιούμε την εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη σε όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου. Προχωρούμε άμεσα στην προμήθεια καινοτόμας εφαρμογής για την υποδοχή αιτημάτων πάσης φύσεως των δημοτών μας, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου που θα αξιολογούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου για διεκπεραίωση. Ο Δήμος παρά τις δυσκολίες προχωρά κανονικά”, σημείωσε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Βούλα Καράλη.
Επίσης ο Δήμος Ορχομενού από την πρώτη στιγμή έχοντας σαν βασική προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των δημοτών του προχώρησε και πραγματοποίησε ήδη απολυμάνσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Λαμβάνοντας δε υπόψη την ΠΝΠ της 25-2-2020 ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» προχώρησε στην απολύμανση όλων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ορχομενού, από εξειδικευμένα συνεργεία.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη απολυμάνσεις στα κοινοτικά καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα του Κοκκίνου, Ακραιφνίου, Παύλου, Κάστρου, Πύργου, Διονύσου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού, στο Κλειστό Γυμναστήριο, στο ΚΕΠ Ορχομενού, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και στα Κέντρα Κοινότητας Ορχομενού (Πέτρινα).
Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό με στόχο την πρόληψη και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα δημοτικά κτήρια του Δήμου.
Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://orchomenos.gr/) όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής που συμβάλλουν στον τομέα της πρόληψης.