Πυροσβεστική Υπηρεσία Βοιωτίας

 

Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας , ο Διοικητής  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς και το προσωπικό αυτής , εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο Λεβαδέων, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για προληπτικής  απολύμανση  όλων των χώρων και οχημάτων της Π.Υ Λιβαδειάς από εξειδικευμένο συνεργείο η οποία πραγματοποιήθηκε  την 17/03/2020  , στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων  που λαμβάνονται για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την  εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού  της ,υπό το καθεστώς πανδημίας COVID-19

 

Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας , ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων και το προσωπικό αυτής , εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο Τανάγρας, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για προληπτικής απολύμανσης όλων των χώρων και οχημάτων της Π.Υ Οινοφύτων από εξειδικευμένο συνεργείο η οποία πραγματοποιήθηκε την 17/03/2020 , στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού της ,υπό το καθεστώς πανδημίας COVID-19

Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας
Ιωάννης Α. Ζαμάνης
Πύραρχος