Αναπληρωτής Περιφερειάρχης η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φ. Παπαθωμά

Τους Αντιπεριφερειάρχες Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και Φθιώτιδας Ηλία Κυρμανίδη όρισε Αναπληρωτές του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός