Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού πραγματοποίησε σήμερα το πρωί συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της περιοχής.

Τα θέματα, τα οποία συζήτησαν, ήταν τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για θέματα ύδρευσης

Θέμα 2ο: Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

Θέμα 3ο:  Έγκριση του υπ’αριθμόν 3/16-5-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

Θέμα 4ο: Έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου για το έργο «Φανοποιείο Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Γεωργίου Γιοβανάκη»