Δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί στις 15/7/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εγκριση των Απομαγνητοφωνημένων Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018

Γνωμοδότηση σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη ανάπτυξη και λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων Δήμου Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας που ανήκει στην Δ.Κ. Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων

ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Ολοκλήρωση των Α και Β κύκλων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας)

ΚΟΣΜΙΔΗ

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Τροφώνια 2019

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Εγκριση της υπ αριθμ. 24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Έγκριση αντικατάστασης καλλιτέχνη ως εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” και έγκριση μετακίνησης αυτού στο Γκόβαν του Ηνωμένου Βασιλείου

ΠΟΥΛΟΥ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου στις 20-4-2019

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Ε και ΣΤ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) »

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εισήγηση για αναθεώρηση Χρήσεων Γης που αφορά στην “Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας ».

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Λ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δυο παιδικούς σταθμούς για τη δημιουργία δυο βρεφικών τμημάτων”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,ΦΑΧ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 2,5,8,9,3 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από οικονομικούς φορείς

ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης

Αγίου Βλασίου έτους 2018 του οφειλέτη Αντωνίου Ζαχάρω του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

ΚΟΣΜΙΔΗ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων έτους 2018 (Ap;o 1/3/2018 εως 28/2/2018) του οφειλέτη ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ , λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εκμίσθωσης του αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου , αριθμ. 20 στην πόλη της Λιβαδειάς

ΚΟΣΜΙΔΗ

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος λαϊκής αγοράς έτους 2015) της κας Σφυρίδη Γιαννούλας του Ευαγγέλου λόγω μη προσέλευσης.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης Αγίου Βλασίου έτους 2018 του οφειλέτη Φλώρου Λάμπρου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

ΚΟΣΜΙΔΗ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ