Σύσκεψη στην ΠΕ Βοιωτίας για την Δακοκτονία

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Βοιωτίας από την Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά, Υπηρεσιακούς Παράγοντες και εκπροσώπους του Αναδόχου για την καταπολέμηση του Δάκου στα ελαιοπερίβολα της Βοιωτίας.

Μετά από τεκμηριωμένες επιστημονικές εισηγήσεις έγινε σαφές ότι:

* Ο Δάκος δεν αναπτύσσεται όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 °C.

* Οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την έκταση της Βοιωτίας και αποτελούν κριτήριο έναρξης ψεκασμών δεν μας δίνουν πληθυσμό Δάκου για ψεκασμούς (7 άτομα Δάκου/ ανά παγίδα/ περίοδο 7 ημερών).

* Σε κάθε περίπτωση οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες είναι σε επιφυλακή και παρακολουθούν επισταμένως την όποια εξέλιξη στην καταπολέμηση του Δάκου.

Η Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά τόνισε ότι:

“Ήταν και παραμένει προτεραιότητα μας η διαφύλαξη του μόχθου των ελαιοπαραγωγών. Παρέχουμε Τεχνική Βοήθεια, παρακολουθούμε τον πληθυσμό του Δάκου σε παγίδες, καθορίζοντας κατά τόπους το πρόγραμμα των ψεκασμών.”