Νέα έργα του Δήμου Θηβαίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της Περιφέρειας Στερεάς

Έπειτα από την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στις 17 Μαΐου 2019 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2019, στη ΣΑΕΠ 066 9 έργα του Δήμου Θηβαίων συνολικού προϋπολογισμού 7.634.416,71 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:
• Αντικατάσταση υπολειπόμενου τάπητα στίβου του Δημοτικού Σταδίου Θήβας (β’ φάση), συνολικού προϋπολογισμού 560.000,00 €
• Ολοκλήρωση αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 112.665,97 €
• Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δομβραίνα-Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 551.355,71 €
• Κατασκευή συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.103.200,00 €
• Βελτίωση γηπέδου και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στην ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 436.733,53 €
• Κατασκευή Κέντρου Αιωροπτερισμού στην ΤΚ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €
• Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΔΚ Βαγίων, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €
• Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 €
• Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.120.461,50 € εκ των οποίων το ποσό των 400.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ055 του ΥΠ.ΕΣ. και το ποσό των 720.461,50 € από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή των προαναφερόμενων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων και στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έπειτα από σχετική τροποποίηση και θα ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίησή τους.