Υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο «Μουσείο Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων – Πινακοθήκη Λαζαρή

Υπεγράφη μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων κ Γιώτας Πούλου και του κ. Γεωργίου Τσίνα ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. (SA)” σύμβαση που αφορά στο έργο με τίτλο “Μουσείο Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων – Πινακοθήκη Λαζαρήπροϋπολογισμού 800.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση του ισογείου χώρου του κτιρίου της Νεροτριβής, ώστε να λειτουργήσει ως πινακοθήκη, προκειμένου να στεγαστεί και να εκτεθεί μόνιμα η συλλογή των πινάκων Λαζαρή, καθώς και παρεμβάσεις σε όλο το κτίριο όπου στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο.