Σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής στο Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου “Χρήστος Παλαιολόγος” και αφορά υπαλλήλους Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος Λεβαδέων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία έχει προχωρήσει ήδη από το 2015 σε μια σειρά ηλεκτρονικών αναβαθμίσεων και ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν αφενός στην παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών και αφετέρου στην καλύτερη εσωτερική λειτουργία του.

Συγκεκριμένα το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που σχεδιάστηκε με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου και υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, συνεχίζει μέχρι και σήμερα την αδιάλειπτη λειτουργία του καθημερινά.

Στα τρεισήμιση περίπου χρόνια λειτουργίας του διακινήθηκαν εσωτερικά σχεδόν 250.000 σελίδες εγγράφων που θα έπρεπε να είχαν εκτυπωθεί σε περίπτωση που το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.