Συνεδριάζει πρωταπριλιά το ΔΣ Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 1η/04/ 2019, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Α/Θ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης επί της οδού Μήδειας

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

4Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (46/2019Ο.Ε)

ΚΟΣΜΙΔΗ

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS

ΚΟΣΜΙΔΗ

Τροποποίηση της αριθμ.200/2017 απόφασης του Δ.Σ περί “Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λεβαδέων”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τροποποίηση της αριθμ.223/2014 απόφασης του Δ.Σ περί “Ορισμού μςλών του Δ.Σ του ΝΠΔΔ <Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λεβαδέων>”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) θέσεων περιπτέρων Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς , Δήμο Λεβαδέων

ΚΟΣΜΙΔΗ

Ενταξη της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει η Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Πραγματοποίηση Συν διοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας ΓΕ. Λυκείων – ΕΠΑΛ και Εσπερινών Λυκείων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς στις 17 &18 Απριλίου 2019

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Προγραμματισμός 2ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού στη Λιβαδειά, που θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 21 Απριλίου 2019.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πραγματοποίηση Συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’2ος Δρόμος 9 Μουσών – Ερατώ, Αγία Άννα – Δελφοί 59 χιλιομέτρων στις 11 Μαΐου 2019

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας ΓΕ Λυκείων -ΕΠΑΛ & Εσπερινών Λυκείων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση στη Λιβαδειά της 2ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού, που θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 21 Απριλίου 2019

ΚΟΣΜΙΔΗ

Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ‘’2ος Δρόμος 9 Μουσών – Ερατώ, Αγία Άννα – Δελφοί 59 χιλιομέτρων στις 11 Μαΐου 2019

ΚΟΣΜΙΔΗ

Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της Δομής του Δήμου Λεβαδεών΄΄Παροχή Συσσιτίου΄΄ σε συνεργασία με το 2ο ΓΕΛ Λιβαδειάς .

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εξέταση αίτησης διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος λαϊκής αγοράς ετών 2011-2012-2013-2014) του κου Παπαδόπουλου Κυριάκου του Παναγιώτη λόγω μη προσέλευσης.

ΚΟΣΜΙΔΗ

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας που αφορά τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης) της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου του άρθρου 221 του Ν4412/2016 , για το έτος 2019

ΚΟΣΜΙΔΗ

Εγκριση Πρωτοκόλλoυ Οριστικής Παραλαβής του Α΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017” ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018»

ΚΟΣΜΙΔΗ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για το Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2019

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εκδήλωση – αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εκδήλωση εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την Εκδήλωση Παραδοσιακής Ιρανικής Μουσικής

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εκδήλωση εορτασμού Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου

ΚΩΤΣΑΔΑΜ

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εγκριση φακέλου του έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Μελέτη διαμόρφωσης τριών κόμβων στην πόλη της Λιβαδειάς (Δελφών-Αγ.Φανουρίου,Ρούμελης-Χαιρώνειας, Θεσσαλονίκης -Φίλωνος-Ρούμελης)”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη διαμόρφωσης τριων κόμβων στην πόλη της Λιβαδειάς (Δελφών-Αγ.Φανουρίου,Ρούμελης-Χαιρώνειας, Θεσσαλονίκης -Φίλωνος-Ρούμελης)”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αποδοχή της υπ αριθμ.13/2019 μελέτης με τίτλο ¨”Διαμόρφωση διαδρόμων νέου νεκροταφείου Λιβαδειάς”.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αποδοχή της υπ αριθμ.67/2018 μελέτης με τίτλο “ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 24/2019 Φακέλου του ‘Εργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 25/2019 μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αποδοχή της υπ αριθμ.27/2019 μελέτης με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » .

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : » ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ«

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού προς την οικία κας Καλτσή στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στη συμβολή των οδών Αγίων Θεοδώρων και Ανωνύμου στη Λιβαδεά.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Κανάρη στη Λιβαδειά

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού προς οικία Νικολάου Καφρίτσα

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση παραλλαγής του δικτύου Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε λόγω διάνοιξης νέας οδού (Αριστοφάνους) στη Λιβαδειά.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εισήγηση χρηματοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ) από το Δήμο Λεβαδέων με το ποσό των 20.000€

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ