Το Δίστομο στον κατάλογο προτεραιότητας για έργα λυμάτων

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει ο δρόμος
για ένταξη σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 14 νέων οικισμών της χώρας μας, μεταξύ
αυτών το Δίστομο Βοιωτίας. Με την ένταξή του στον κατάλογο προτεραιότητας
ξεπερνιούνται γραφειοκρατικά εμπόδια για την κατασκευή έργων που αποτελούν
ώριμο αίτημα της περιοχής.
Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών
Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, με πληθυσμό άνω των 2.000
κατοίκων. Με αυτή την εξέλιξη, το Δίστομο περιλαμβάνεται άμεσα στον εθνικό
σχεδιασμό για τα λύματα, ώστε να μελετηθούν και να κατασκευαστούν τα αναγκαία
έργα τα οποία θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής του πολίτη.