Ημερίδα με θέμα: « Η Δικτύωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών-Δομών στη Βοιωτία»

Ημερίδα στη Λιβαδειά από την ΠΣΕ με θέμα: « Η Δικτύωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών-Δομών στη Βοιωτία»